Ułatwienia dla małych firm w prowadzeniu rachunkowości

Ostatnio Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rachunkowości. Zakłada ona wprowadzenie pewnych zmian mających ułatwić prowadzenie rachunkowości w małych firmach. Nowe przepisy sprawiają między innymi, że niewielkie przedsiębiorstwa będą mogły przygotowywać skrócone sprawozdania finansowe; muszą one zawierać jedynie uproszczony bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową z ograniczoną ilością danych.

Zmiany wprowadzane obecnie przez rządzących są spowodowane między innymi chęcią dostosowania panujących w Polsce przepisów do norm unijnych, co przyniesie znaczne ułatwienie dla przedsiębiorców prowadzących małe firmy. Za wprowadzeniem takich zmian opowiedziało się 434 posłów, a jeden wstrzymał się od głosu. Poprawka przyjęta przez Sejm została zgłoszona przez Jana Łopatę, posła PSL. Dzięki niej wszystkie organizacje pozarządowe które spełniają określone warunki mogą stosować uproszczoną księgowość. Do grona takich organizacji zaliczają się głównie firmy, które w skali roku nie osiągają przychodów wyższych niż 100 tysięcy złotych. Projekt przygotowany przez rząd na samym początku przewidywał nieco mniejszy limit, wynoszący 50 tysięcy złotych. Niemniej jednak poseł Łopata proponował jego zwiększenie, argumentując, że zgodnie ze statystykami przychód do 100 tysięcy złotych rocznie osiąga w Polsce aż 77% organizacji pozarządowych. Dzięki takiemu zwiększeniu limitu nowe zmiany mogą objąć dodatkowo około 8 tysięcy organizacji pozarządowych. Zdaniem niektórych osób wprowadzone zmiany to znacznie szersze działanie, niż jedynie dostosowywanie panujących w Polsce przepisów do norm unijnych. Jest to ogromne ułatwienie dla wielu mniejszych przedsiębiorców – można to uznać za jedno z działań rządu mających na celu ułatwianie prowadzenia własnej działalności w Polsce. Bardzo ważne jest to, że wprowadzane własne zmiany nie tylko ułatwią prowadzenie rachunkowości w firmie, ale także pozwolą na znaczne zmniejszenie kosztów czegoś takiego. Zmiany zostały przygotowane w taki sposób, aby mogła z nich korzystać jak największa liczba podmiotów gospodarczych. Ponadto dość szeroka grupa przedsiębiorców będzie mogła także korzystać z uproszczonej ewidencji leasingu, ujmowania rocznego podatku dochodowego oraz zwolnienia z niektórych zasad dotyczących instrumentów finansowych.

Autorzy zmian przewidują, że zostanie nimi objętych około 40 tysięcy polskich przedsiębiorców. W skali całego roku pozwoli to na oszczędności w dziedzinie rachunkowości sięgające łącznie nawet 60 milionów złotych. Pojawiła się tutaj również możliwość prowadzenia uproszczonej księgi przychodów oraz ksiąg rachunkowych, przewidziana dla niektórych małych organizacji pozarządowych. Wszystkie te uproszczenia na pewno znacząco ułatwią życie wielu przedsiębiorcom w naszym kraju.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!