• Aplikacje mobilne a prywatność użytkowników

  Osoby które często korzystają z aplikacji mobilnych na pewno zainteresowane są odpowiednią ochroną swoich danych osobowych oraz sprawowaniem nad nimi pełnej kontroli. Bardzo ważna jest możliwość dokładnego określania, w kto może...

 • Jak zlikwidować spółkę?

  W życiu przedsiębiorcy zdarzają się sytuacje, w których likwidacja spółki jest najlepszym rozwiązaniem. Może się tak zdarzyć w przypadku, gdy w życie wejdą regulację znacznie utrudniające funkcjonowanie naszej branży lub gdy...

 • NRA wobec projektu ustawy o bezpłatnej pomocy prawnej

  Projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej wzbudza mieszane uczucia, a o tym, że nie można oceniać go w sposób jednoznaczny najlepiej świadczy to, że szereg krytycznych uwag odnoszących się do niego zgłosiła Naczelna Rada Adwokacka...

 • Praca aplikanta na stanowisku asystenta w sądzie

  Aplikant adwokacki oraz radcowski mogą być zatrudniani na stanowisku asystenta sędziego albo sekretarza sądowego. Niemniej jednak wielu ludzi ma poważne wątpliwości co do tego, czy takie łączenie dwóch odmiennych stanowisk nie prowadzi...

 • Jakie umowy pomoże sporządzić adwokat?

  Nawet między długo współpracującymi przedsiębiorstwami warto spisywać umowy, gdyż należy pamiętać, że sporządza się je na czas wojny, a nie pokoju. Taka umowa pozwoli skutecznie zabezpieczyć interesy obu stron w razie braku...

 • Jak zdobyć pozwolenie na działalność gospodarczą?

  Według ostatnich badań blisko połowa Polaków prowadzi firmę lub myśli o jej założeniu. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy sprawdzić, czy nie potrzebujemy koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności...

 • 500+ szansą na mieszkanie?

  Wraz z uruchomieniem programu "Rodzina 500+" rozpoczęły się wypłaty pierwszych świadczeń dla rodzin, których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. W chwili obecnej pieniądze otrzymuje już ponad 400 000 rodzin, a szacuje się, że liczba...

 • Spóźnione zgłoszenie wniosku o upadłość

  Jeśli wniosek o upadłość spółki z o. o. nie będzie zgłoszony w należytym terminie może się z tym wiązać pojawienie się bardzo licznych konsekwencji między innymi dla członków zarządu. Będzie się to bowiem wiązało między innymi...

 • Rząd zapowiada przyspieszenie postępowań cywilnych

  Postępowania sądowe w naszym kraju niestety toczą się w bardzo wolnym tempie i tym, samym niestety bardzo długo niekiedy musimy czekać na wysoki. Obecnie wiec pracuje się nad tym, by postępowania ciągle udoskonalać wprowadzając...

 • Poszukiwania pracy jako opiekunka

  Praca jako opiekun osób starszych wymaga odpowiednich predyspozycji. Przede wszystkim doświadczenia oraz umiejętności. Rekrutacja na takie stanowisko nie jest jednak bardzo stresująca. Wiele zależy od firmy, do której się zgłasza...

 • Dostałeś pismo od komornika? Dowiedz się, co powinieneś zrobić

  Nikomu nie musimy chyba mówić o tym, jak niezwykle istotne jest sprawne wywiązywanie się ze wszystkich swoich zobowiązań finansowych. Niemniej jednak istnieją sytuacje, w których taki obowiązek zanika – na przykład, nasze długi...

 • Zmiany odnoszące się do prawa do obrony w procesie karnym

  Gdy mówimy o prawie do obrony w procesie karnym, powinniśmy mieć świadomość tego, że jego gwarancją są przepisy o randze nie tylko konstytucyjnej i ustawowej, ale również międzynarodowej. Do niedawna przepisy określały, że w roli...

 • Aplikacja adwokacka ma być bardziej praktyczna

  Aplikacja adwokacka ma być takim procederem, dzięki któremu dana osoba będzie mogła zacząć wykonywać zawód adwokata. Tak naprawdę jedynak w dużej mierze obecnie prowadzone w związku z nią zajęcia są przede wszystkim teoretyczne i...

 • Upadłość nie dla każdego

  Przeszkody w ogłoszeniu upadłości Ogłoszenie upadłości ma na celu przede wszystkim zaspokojenie roszczeń i zabezpieczenie interesów wierzycieli danego przedsiębiorstwa. Podstawą dla wydania przez sąd odpowiedniego orzeczenia jest...

 • Istnieje coraz więcej ofert pracy w Niemczech

  ​Europejczycy starzeją się. Niestety to nie omija również Polski i Niemiec. Szacuje się, że pomiędzy 2000 a 2015 długość życia wzrosła aż o cztery lata. To znaczy z 73,7 do 77,5. Jest to charakterystyczne dla całego świata. Zgodnie...

 • Przyspieszone postępowanie układowe.

  Spółki z o.o. są jednymi z najciekawszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki wielu możliwościom, jakie dają spółki z ograniczoną odpowiedzialnością...

 • Prawo restrukturyzacyjne.

  W ciągu naszej kariery w biznesie mogą spotkać nas różne sytuacje, które ciężko jest przewidzieć i na nie się przygotować. Często bywa tak, że pomimo wielu lat doskonale...

 • Na czym polega doradztwo strategiczne i transakcyjne?

  Osoby zajmujące się biznesem, to zazwyczaj ludzie bardzo przedsiębiorczy, którzy pracują po wiele godzin dziennie, a ich praca nie kończy się na wyjściu z biura. Często pracę zabierają...

 • Czy nowy przedsiębiorca da sobie radę bez biura księgowego?

  ​Wiele młodych przedsiębiorców, już na etapie biznesplanu, a następnie przy rejestracji działalności zastanawia się nad najlepszą i najbardziej opłacalną formą prowadzenia własnej księgowości. W praktyce istotne jest to, że sposób...

 • Jak działa i do czego służy kalkulator odsetkowy?

  ​Dla lepszego zrozumienia pojęcia kalkulatora odsetek należy objaśnić inne ważne definicje niezbędne do właściwego korzystania z tego narzędzia. Sam kalkulator jest sporym ułatwieniem w obliczaniu wysokości różnego rodzaju odsetek...

 • Usługi kadrowo-płacowe

  ​Wielu przedsiębiorców doskonale wie jak trudno jest prowadzić własny biznes, dbać o każdy szczegół, aby wszystko było zawsze dopięte na ostatni guzik, a firma przynosiła jak najlepsze...

 • Ogólne zasady certyfikacji zawodu księgowego

  Poszukujesz pracy? Jeśli tak i jeśli dobrze to robisz to na pewno w końcu uda ci się ją znaleźć. Inaczej wygląda sytuacja jeśli jesteś wybredny. Takim osobom bardzo ciężko jest znaleźć zatrudnienie, ponieważ każde warunki są nie...

 • Jak wygląda praca księgowego?

  Długo już szukasz pracy? Jedni szukają jej kilka tygodni, a inni latami. Ci którym schodzi krócej mają większe wykształcenie lub doświadczenie, albo też są w stanie pracować na najniższą krajowa ponieważ nie mają specjalnie...

 • Praca księgowej

  Poszukujesz pracy? Jak wiadomo nie łatwo o nią. Może da się znaleźć coś za najniższa krajową, ale osoby mające rodzinę nie są w stanie utrzymać samych siebie , a co dopiero rodzinę. Dlatego trzeba szukać pracy, która jest dobrze...

 • Wysokość zarobków jest zależna od płci.

  Opierając się na wszelkiego rodzaju badaniach społecznych, można zauważyć niezmienną tendencję to tego, iż średnia płac, aktywnych zawodów kobiet jest zdecydowanie niższa niż...

 • Odpowiedzialność karnoskarbowa księgowego

  Prowadzenie działalności gospodarczej jest nieodłącznie związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Obecnie, większość firm stara się zatrudniać księgową/księgowego, by finanse...

 • Zawód księgowego bardziej doceniany

  Dynamiczne zmiany gospodarcze jakie zachodzą na rynku doprowadzają do tego, że ludzie coraz częściej zatrudniają w swoich firmach więcej osób. Między innymi poszukuje się pracowników...

 • Sprawozdanie finansowe, korekta

  Patrząc przez pryzmat rozporządzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie należy narzucać obowiązku zmiany w przychodach i kosztach z poprzednich lat, o ile miały one miejsce w roku bieżących. Wiele...

 • Ewidencja bilansowa rezerw na świadczenia pracownicze

  Podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe będą zobowiązane do tego, by tworzyć bierne rozliczenia między okresami na świadczenia pracownicze. W bilansie jest to wykazywane jako rezerwa na...

 • Sankcje za nieprawidłową wypłatę wynagrodzenia dla pracownika

  Istnieje wiele sankcji jakie mogą być nałożone na pracodawcę, który wypłaca nieodpowiednią wypłatę swoim pracownikom. Wszystkie z nich są dokładnie opisane w polskich przepisach – warto w takim razie zapoznać się z nimi nieco...

 • Wypłata wynagrodzeń z opóźnieniem

  Aż 171 milionów złotych, taką kwotę wynagrodzenia wypłacanego z opóźnieniem w zeszłym roku zanotowała Państwa Inspekcja Pracy. Niestety wielu zatrudnionych, którzy nie otrzymują swoich pieniędzy na czas czuje się w związku z tym...

 • Wypłacanie wynagrodzenia pracownikom – zasady

  Płaca pracowników posiada w Polsce szczególną ochronę prawną. Na każdym pracodawcy w naszym kraju spoczywa obowiązek należytego wywiązywania się z tego typu zobowiązań, co jest odpowiednikiem praw pracowników w tym zakresie...

 • Urlop wypoczynkowy pracownika najważniejsze informacje

  Gdy mówimy o urlopie wypoczynkowym, musimy mieć na uwadze to, że należy on do niezbywalnych praw pracownika, a tym samym pracodawca nie ma możliwości pozbawienia go prawa do wypoczynku. Co więcej, prawa tego nie może się zrzec również sam...

 • Urlop ojcowski zdobywa w Polsce popularność

  Z roku na rok znacznie rośnie w naszym kraju popularność urlopu ojcowskiego. O ile w roku 2013 skorzystało z niego nieco ponad 28 tysięcy osób, o tyle w roku 2014 liczba ta wzrosła już do niemal 130 tysięcy. Do połowy 2015 roku –...

 • Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego

  Ojciec dziecka, który pracuje ma prawo do urlopu ojcowskiego. Może również z niego skorzystać, jeśli matka dziecka będzie sprawować nad nim osobistą opiekę. Uprawnionym do takiego urlopu jest ojciec dziecka, który jest pracownikiem...

 • Kiedy członkowie zarządu podlegają ubezpieczeniom społecznym

  Członek zarządu jest mianowany na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. To powołanie nie jest jednak tytułem do ubezpieczeń społecznych. Płatnik musi sam rozstrzygać czy powołanie danej osoby do zarządu było związane z...

 • Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA

  Informacja ZUS IWA to dokument, który składa się zawsze do końca stycznia za rok poprzedni. Muszą go składać podatnicy, którzy mają co najmniej 10 ubezpieczonych osób. Dane przekazywane do ZUS będą im służyć do ustalenia jaka jest...

 • Prawo w Krakowie – uczelnie, perspektywy

  Marzysz o tym, aby kiedyś chodzić do pracy w todze i móc bronić niewinnych ludzi przed złoczyńcami? Albo skazywać przestępców, aby w mieście było spokojniej i bezpieczniej? Pragniesz zostać adwokatem, sędzią, prokuratorem lub...

 • Zwolnienie od kosztów notarialnych – jak uzyskać?

  Zdarza się, że w pewnym momencie w życiu widujemy notariusza częściej niż byśmy tego chcieli. Wiąże się to z odpowiednio wysokimi kosztami czynności notarialnych, takich jak udzielanie...

 • Umowa darowizny

  Darowizna to rodzaj umowy, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Szczegółowych przepisów co do darowizny należy...

 • Dzięki e-Deklaracom omijamy kolejki

  Ministerstwo Finansów od dawna zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Strona e-Deklaracji informuje nas, że system przyjął do końca 2014 roku ponad 62 miliony...

 • Depozyt notarialny zabezpiecza twój kontrakt

  Niewypłacalność kontrahenta to poważne zagrożenie dla przedsiębiorcy. Chcąc wyeliminować niekorzystny obrót spraw warto dobrze się zabezpieczyć. Jest wiele opcji, które proponują...

 • Intercyza – jak ją sporządzić

  Spisanie intercyzy jest albo kontrowersyjną decyzją dla jednego z małżonków albo przemyślanym działaniem obojga. Jeśli małżonkowie chcą zachować rozdzialność...

 • Kiedy notariusz odmawia czynności notarialnych?

  Jeśli w grę wchodzi obrót wartościami majątkowymi, notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnych. Takie zachowanie jest poparte ustawą prawną.  USTAWA O...

 • Darowizna na wypadek śmieci a testament

  Wprowadzenie darowizny na wypadek śmierci to dobra możliwość na zapisanie bliskim konkretnych rzeczy tak, aby nie wchodziły one w skład spadku. W grudniu 2013 roku weszła uchwała Sądu Najwyższego...

 • Większe składki dla ZUS

  Składki zdrowotne uiszczane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza właściciel przedsiębiorstwa od zatrudnianych pracowników i od siebie samego. W styczniu 2014 roku zmieniła się...

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!