• Wysokość zarobków jest zależna od płci.

  Opierając się na wszelkiego rodzaju badaniach społecznych, można zauważyć niezmienną tendencję to tego, iż średnia płac, aktywnych zawodów kobiet jest zdecydowanie niższa niż...

 • Odpowiedzialność karnoskarbowa księgowego

  Prowadzenie działalności gospodarczej jest nieodłącznie związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Obecnie, większość firm stara się zatrudniać księgową/księgowego, by finanse...

 • Zawód księgowego bardziej doceniany

  Dynamiczne zmiany gospodarcze jakie zachodzą na rynku doprowadzają do tego, że ludzie coraz częściej zatrudniają w swoich firmach więcej osób. Między innymi poszukuje się pracowników...

 • Sprawozdanie finansowe, korekta

  Patrząc przez pryzmat rozporządzenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie należy narzucać obowiązku zmiany w przychodach i kosztach z poprzednich lat, o ile miały one miejsce w roku bieżących. Wiele...

 • Ewidencja bilansowa rezerw na świadczenia pracownicze

  Podmioty, które prowadzą księgi rachunkowe będą zobowiązane do tego, by tworzyć bierne rozliczenia między okresami na świadczenia pracownicze. W bilansie jest to wykazywane jako rezerwa na...

 • Sankcje za nieprawidłową wypłatę wynagrodzenia dla pracownika

  Istnieje wiele sankcji jakie mogą być nałożone na pracodawcę, który wypłaca nieodpowiednią wypłatę swoim pracownikom. Wszystkie z nich są dokładnie opisane w polskich przepisach – warto w takim razie zapoznać się z nimi nieco...

 • Wypłata wynagrodzeń z opóźnieniem

  Aż 171 milionów złotych, taką kwotę wynagrodzenia wypłacanego z opóźnieniem w zeszłym roku zanotowała Państwa Inspekcja Pracy. Niestety wielu zatrudnionych, którzy nie otrzymują swoich pieniędzy na czas czuje się w związku z tym...

 • Wypłacanie wynagrodzenia pracownikom – zasady

  Płaca pracowników posiada w Polsce szczególną ochronę prawną. Na każdym pracodawcy w naszym kraju spoczywa obowiązek należytego wywiązywania się z tego typu zobowiązań, co jest odpowiednikiem praw pracowników w tym zakresie...

 • Urlop wypoczynkowy pracownika najważniejsze informacje

  Gdy mówimy o urlopie wypoczynkowym, musimy mieć na uwadze to, że należy on do niezbywalnych praw pracownika, a tym samym pracodawca nie ma możliwości pozbawienia go prawa do wypoczynku. Co więcej, prawa tego nie może się zrzec również sam...

 • Urlop ojcowski zdobywa w Polsce popularność

  Z roku na rok znacznie rośnie w naszym kraju popularność urlopu ojcowskiego. O ile w roku 2013 skorzystało z niego nieco ponad 28 tysięcy osób, o tyle w roku 2014 liczba ta wzrosła już do niemal 130 tysięcy. Do połowy 2015 roku –...

 • Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego

  Ojciec dziecka, który pracuje ma prawo do urlopu ojcowskiego. Może również z niego skorzystać, jeśli matka dziecka będzie sprawować nad nim osobistą opiekę. Uprawnionym do takiego urlopu jest ojciec dziecka, który jest pracownikiem...

 • Kiedy członkowie zarządu podlegają ubezpieczeniom społecznym

  Członek zarządu jest mianowany na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych. To powołanie nie jest jednak tytułem do ubezpieczeń społecznych. Płatnik musi sam rozstrzygać czy powołanie danej osoby do zarządu było związane z...

 • Jak wypełnić roczną informację ZUS IWA

  Informacja ZUS IWA to dokument, który składa się zawsze do końca stycznia za rok poprzedni. Muszą go składać podatnicy, którzy mają co najmniej 10 ubezpieczonych osób. Dane przekazywane do ZUS będą im służyć do ustalenia jaka jest...

 • Prawo w Krakowie – uczelnie, perspektywy

  Marzysz o tym, aby kiedyś chodzić do pracy w todze i móc bronić niewinnych ludzi przed złoczyńcami? Albo skazywać przestępców, aby w mieście było spokojniej i bezpieczniej? Pragniesz zostać adwokatem, sędzią, prokuratorem lub...

 • Zwolnienie od kosztów notarialnych – jak uzyskać?

  Zdarza się, że w pewnym momencie w życiu widujemy notariusza częściej niż byśmy tego chcieli. Wiąże się to z odpowiednio wysokimi kosztami czynności notarialnych, takich jak udzielanie...

 • Umowa darowizny

  Darowizna to rodzaj umowy, która ma na celu nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Szczegółowych przepisów co do darowizny należy...

 • Dzięki e-Deklaracom omijamy kolejki

  Ministerstwo Finansów od dawna zachęca do rozliczania się z Administracją Podatkową w formie elektronicznej. Strona e-Deklaracji informuje nas, że system przyjął do końca 2014 roku ponad 62 miliony...

 • Depozyt notarialny zabezpiecza twój kontrakt

  Niewypłacalność kontrahenta to poważne zagrożenie dla przedsiębiorcy. Chcąc wyeliminować niekorzystny obrót spraw warto dobrze się zabezpieczyć. Jest wiele opcji, które proponują...

 • Intercyza – jak ją sporządzić

  Spisanie intercyzy jest albo kontrowersyjną decyzją dla jednego z małżonków albo przemyślanym działaniem obojga. Jeśli małżonkowie chcą zachować rozdzialność...

 • Kiedy notariusz odmawia czynności notarialnych?

  Jeśli w grę wchodzi obrót wartościami majątkowymi, notariusz może odmówić dokonania czynności notarialnych. Takie zachowanie jest poparte ustawą prawną.  USTAWA O...

 • Darowizna na wypadek śmieci a testament

  Wprowadzenie darowizny na wypadek śmierci to dobra możliwość na zapisanie bliskim konkretnych rzeczy tak, aby nie wchodziły one w skład spadku. W grudniu 2013 roku weszła uchwała Sądu Najwyższego...

 • Większe składki dla ZUS

  Składki zdrowotne uiszczane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odprowadza właściciel przedsiębiorstwa od zatrudnianych pracowników i od siebie samego. W styczniu 2014 roku zmieniła się...

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!

kursy z rachunkowości i księgowości