Czym jest karta podatkowa?

W polskim prawie istnieje definicja karty podatkowej. Mówiąc w skrócie, decydując się na coś takiego można opłacać stałą, określoną z góry kwotę podatku niezależnie od przychodów uzyskanych przez firmę. Jest to swego rodzaju forma ryczałtu podatkowego która może najlepiej sprawdzać się przede wszystkim w przypadku małych firm, które nie zatrudniają u siebie wielu pracowników i które prowadzą działalność w niewielkich miejscowościach.

 

Warto bowiem pamiętać o tym, że wysokość karty podatkowej może znacznie się od siebie różnić w zależności od kilku różnych czynników – przede wszystkim wielkości miejscowości w której firma posiada swoją siedzibę oraz ilości zatrudnianych przez nią pracowników. Istnieje również ściśle określona liczba działalności które można wykonywać będąc opodatkowanym taką kartą, przez co nie jest to możliwe w każdym przypadku. Taki sposób opodatkowania mimo wszystko posiada mnóstwo zalet, przez co każdy powinien zainteresować się nim nieco bliżej. Podatnicy w takim wypadku są przede wszystkim zwolnieni z obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Równocześnie jednak istnieją odrębne przepisy które nakazują takim podatnikom wystawiać na żądanie klienta faktury oraz rachunki stanowiące potwierdzenie sprzedaży wyrobów i towarów lub wykonywanie usług. Istnieje tutaj również konieczność przechowywania takich dokumentów przez kolejne pięć lat podatkowych licząc od końca roku, w którym zostały one wystawione. Innym obowiązkiem spoczywającym na takich podatnikach jest prowadzenie ewidencji wszystkich zatrudnionych u siebie osób; ewidencja taka powinna być prowadzona zgodnie z przyjętym ustawowo wzorem. Istnieje szereg warunków które należy spełnić, aby móc podlegać opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

 

Przede wszystkim trzeba złożyć stosowny wniosek o zastosowanie takiej formy opodatkowania w swojej firmie. Wniosek musi zawierać między innymi opis prowadzonej przez siebie działalności – działalność ta powinna z kolei należeć do grupy dopuszczonej do takiej formy opodatkowania; listę możemy znaleźć w specjalnej tabeli w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Innym warunkiem jaki należy spełnić jest niekorzystanie w prowadzonej przez siebie działalności z usług czy pracy osób, które nie są u nas zatrudnione. Wyjątek od tej zasady stanowią różnego rodzaju usługi specjalistyczne, które zwyczajnie nie należą do zakresu prowadzonej przez nas działalności. Osoby zainteresowane taką formą opodatkowania nie mogą również prowadzić żadnej innej, pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie dopuszcza się również sytuacji, w której małżonek podatnika prowadzi własną działalność w tym samym zakresie. Firma która ma zostać opodatkowana w takiej formie nie może produkować żadnych towarów objętych akcyzą. Aby uzyskać możliwość rozliczania się z podatku w takiej formie należy złożyć wniosek najpóźniej do 20 stycznia roku, za który chcemy opłacać podatek w taki sposób. Wniosek taki może zostać złożony przy okazji rejestrowania swojej działalności gospodarczej.

 

Po złożeniu poprawnego wniosku Urząd Skarbowy w krótkim czasie obliczy obowiązującą nas stawkę podatkową i określi termin zapłaty należności, jaki będzie obowiązywał nas w przyszłości. Taką formę opodatkowania mogą wybierać również spółki – wówczas wniosek musi złożyć jeden z właścicieli. Takiego opodatkowania można również się zrzec. Warto pamiętać, że jeśli podatnik nie zmieni tego do 20 stycznia, to automatycznie przyjmuje się, że nadal zamierza on wywiązywać się ze swoich podatków w taki sposób.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!