Dla kogo pełnomocnik z urzędu w sprawach cywilnych?

Pomoc pełnomocnika z urzędu może być przyznana na wniosek osoby, która takiej pomocy potrzebuje. Nie wszyscy mogą jednak oczekiwać, że taką pomoc utrzymają, jeśli wystąpią z tym wnioskiem. Kto może starać się o adwokata lub radcę prawnego? O pomoc pełnomocnika z urzędu może się starać osoba, która była zwolniona przez sąd z kosztów sądowych oraz taka osoba, która tego zwolnienia nie otrzymała. Ta, która zwolnienia nie otrzymała musi wykazać przed sądem, że nie ma środków na to, by zatrudnić radcę prawnego czy adwokata.

Wymogi ubiegania się o pomoc prawną z urzędu Wniosek o ustanowienie adwokata czy radcy prawnego należy złożyć z wnioskiem o zwolnienie z kosztów bądź też osobno. Wniosek składa się w tym sądzie, w którym prowadzona jest sprawa. Jeśli osoba fizyczna nie ma miejsca zamieszkania na terenie tego sądu może złożyć wniosek według swojego miejsca zamieszkania i będzie on dalej przekazany do sądu właściwego. Do takiego wniosku trzeba dołączyć oświadczenia, w których wykaże się stan swojego majątku, dochody i źródła utrzymania. Powinno się wykazać, że nie ma się środków na to, by ponieść koszty związane z zatrudnieniem wykwalifikowanej pomocy prawnej, bez uszczerbku dla siebie i rodziny. Poza tym można także potwierdzić oświadczenie jakimiś dokumentami. O przyznaniu pełnomocnika nie będą decydować jedynie sprawy materialne, ale bardzo często również to, czy w tej sprawie pomoc pełnomocnika rzeczywiście będzie potrzebna, ze względu na to, że sprawa jest zawiła i wymaga udziału prawnika. Decyzja należy do sądu Wszystko w ostatecznym rozrachunku zależy tylko i wyłącznie od sądu. To on musi ocenić czy podane przez stronę fakty są wystarczające do przyznania takiej pomocy. Sąd będzie mógł weryfikować wszystkie dane, jeśli ma wątpliwości co do ich prawdziwości. Jest możliwość, że sąd wystąpi do odpowiedniej instytucji, by uzyskać właśnie informacje jaki jest stan majątku.

Należy również podkreślić, że w takim wniosku można wskazać samodzielnie konkretnego adwokata czy radcę prawnego. Wtedy w miarę możliwości rada adwokacka czy rada izby radców prawnych zdecyduje po rozmowie z danym adwokatem czy będzie on przejmował właśnie tą sprawę. Gdy sąd oddali taki wniosek strona nie może składać go jeszcze raz i powoływać się na takie same okoliczności. Ponowny wniosek z taką samą argumentacją będzie podlegał odrzuceniu. Nie może składać zażalenia na takie postanowienie. Złożenie takiego wniosku będzie wolne od opłaty sądowej nie będzie trzeba ponosić żadnych kosztów związanych ze złożeniem wniosku.

 

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!