Kim jest rzeczoznawca majątkowy?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy; czy zawsze przeprowadza on wycenę nieruchomości w taki sam sposób? W których przypadkach można pozwolić sobie jedynie na ogólną wycenę, a kiedy konieczne jest wzięcie pod uwagę wszystkich istotnych szczegółów? A właściwie – kto może posiadać odpowiednie uprawnienia do przeprowadzania takiej wyceny?

Obowiązujące w Polsce przepisy dokładnie określają, kim jest rzeczoznawca i kto może otrzymać takie uprawnienia. Prawo do wykonywania takiego zawodu przyznawane jest przez Ministra Infrastrutury; wcześniej konieczne jest zdanie odpowiednich egzaminów i odbycie rocznej praktyki w zawodzie. Rzeczoznawcą majątkowym może zostać jedynie osoba fizyczna posiadająca stosowne wykształcenie z zakresu wyceny nieruchomości. Do zadań rzeczoznawcy majątkowego należy przede wszystkim szacowanie wartości poszczególnych nieruchomości. Być może na pierwszy rzut oka nie wydaje się to być niczym szczególnie trudnym, choć w rzeczywistości jest to bardzo odpowiedzialna praca. Nie w każdym przypadku można bowiem przeprowadzać wycenę w taki sposób, a w świetle prawa wybór metody odpowiedniej do danej sytuacji spoczywa w całości na barkach rzeczoznawcy. Trzeba przy tym uwzględnić wiele różnych aspektów – wszystko to wymaga niemałej wiedzy oraz umiejętności prawidłowej oceny sytuacji. Przed przystąpieniem do wyceny rzeczoznawca musi otrzymać szereg istotnych informacji na temat nieruchomości. Dane takie gromadzi się przede wszystkim poprzez analizę ksiąg wieczystych, ewidencji, katastrów nieruchomości oraz całego mnóstwa innych dokumentów – lista jest tutaj naprawdę długa. W praktyce wcale nie wygląda to tak, że cała wycena może zostać dokonana w ciągu kilku chwil i rzeczoznawca musi w tym celu jedynie odwiedzić na moment daną nieruchomość.

Aby wykonać swoją pracę osoba taka musi przede wszystkim wybrać odpowiednią metodę; można tu zdecydować się na metodę dochodową, kosztową, porównawczą lub mieszaną. Najczęściej wybieraną jest metoda porównawcza, którą można z łatwością wykonać jeśli zna się już inny lokal o zbliżonej powierzchni i w podobnej lokalizacji. Nie zawsze jest ona jednak w pełni skuteczna, bowiem nie sprawdza się zbyt dobrze chociażby w przypadku zabytkowych obiektów. Na rzeczoznawcy spoczywa wiele różnych obowiązków – w pierwszej kolejności jest to oczywiście dokonywanie wyceny zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczny jest tutaj stuprocentowy obiektywizm, przez co rzeczoznawca nie może dokonywać wyceny nieruchomości będącej własnością jego lub jakiejkolwiek związanej z nim osoby. Rzeczoznawca posiada również szereg praw, dających mu między innymi swobodny dostęp w urzędach do wszystkich dokumentów zawierających informacje niezbędne do przeprowadzenia wyceny.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!