Udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki z o.o.

Nie da się zaprzeczyć, że na samym początku swojej działalności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga odpowiedniego finansowania, aby mogła jak najlepiej się rozwijać. Warto zaznaczyć, że spółka z o.o. może być finansowana również ze źródeł zewnętrznych, czyli np. kredyt z banku, czy leasing z firmy leasingowej. Możliwe jest także uzyskane majątku od wspólników spółki. Można powiedzieć, że finansowanie od wspólników polega na podwyższaniu kapitału zakładowego spółki, dopłatach, czy udzieleniu pożyczki przez wspólnika.

Pierwszy sposób jest najprostszy i zakłada wniesienie wkładu pieniężnego lub niepieniężnego jako kapitału zakładowego. Należy przy tym podkreślić, iż jest to finansowanie spółki, które nie jest zwracane, ponieważ wszystkie wkłady wniesione na podwyższenie kapitału zakładowego nie mogą być w terminie późniejszym zwracane wspólnikom.

Innym sposobem finansowania spółki są specjalne dopłaty do kapitału zakładowego. Takowe mogą być dokonywane przez wszystkich wspólników, aczkolwiek nie powodują one podniesienia kapitału zakładowego ani nie są oprocentowane.

I tak dochodzimy do trzeciego sposobu finansowania, który w praktyce jest jednym z najczęściej wykorzystywanym do finansowania spółki. Jest to udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki z o.o. Zdecydowaną zaletą takowego rozwiązania w stosunku do poprzednich jest fakt, że na umowie pożyczki można określić dokładny termin jej zwrotu. Dzięki temu wspólnik, który jej udzielił nie musi czekać na zwrot do momentu, aż spółka zostanie rozwiązana. Dodatkowo na umowie zamieszczone są również zasady odpłatności pożyczki. W przeciwieństwie do dwóch pierwszych metod finansowania pożyczka może zostać zasadniczo oprocentowana. 

Niemniej jednak, zanim umowa pożyczki zostanie sporządzona i podpisana, to najpierw należy sprawdzić w umowie spółki, czy na pewno nie trzeba uzyskiwać zgody wszystkich wspólników na zaciągnięcie pożyczki przez spółkę. Jeśli wspólnik będzie jednocześnie członkiem zarządu, to przy podpisywaniu mowy pożyczki powinien reprezentować go pełnomocnik powołany przez zgromadzenie wspólników. Pożyczka jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!