Urlop szkoleniowy dla aplikantów prawniczych

Warto dowiedzieć się, czy w czasie odbywania aplikacji prawniczej przysługuje nam urlop szkoleniowy. Innym ważnym pytaniem jest to, czy w przypadku zatrudniania aplikanta na umowę o pracę pracodawca jest zobowiązany do udzielenia mu dodatkowego urlopu szkoleniowego. Obowiązujący w Polsce kodeks dokładnie określa obowiązki pracodawcy.

Osoba taka jest zobowiązana do zapewnienia swoim pracownikom wszelkich warunków niezbędnych do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Coś takiego należy do najbardziej podstawowych zasad prawa pracy, przez co każdy pracodawca musi stosować się do tego z najwyższą uwagą. Przez podnoszenie kwalifikacji możemy rozumieć między innymi uczestnictwo w różnego rodzaju kursach zawodowych, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz wszystkich pozostałych aktywnościach, które w dowolny sposób mogą podnosić jego umiejętności zawodowe. Pod tym pojęciem może również kryć się odbycie aplikacji notarialnej, radcowskiej lub adwokackiej. Podnoszeniem kwalifikacji jest zatem uzupełnianie lub zdobywanie nowej wiedzy czy umiejętności związanych z wykonywanym przez siebie zawodem. Może to odbywać się z inicjatywy pracodawcy lub przynajmniej za jego zgodą. Pracownik który bierze udział w zajęciach aplikacji prawniczej podnosi w taki sposób kwalifikacje, ale mimo to nie przysługuje mu prawo do dodatkowego urlopu szkoleniowego, co wynikałoby z obowiązującego kodeksu pracy. Jeśli pracownik podnosi swoje kwalifikacje, to zgodnie z kodeksem pracy przysługuje mu prawo do urlopu trwającego część lub cały dzień pracy – w zależności od tego, jak dużo czasu potrzebuje na takie działania. Aplikantom nie przysługuje jednak dodatkowy urlop szkoleniowy, a uprawnienia dotyczące zwolnienia z części lub całego dnia pracy mogą być realizowane na podstawie ustawy o radcach prawnych, prawa o adwokatach lub prawa o notariacie. Wszystkie te akty określają prawo do skorzystania z dodatkowego urlopu szkoleniowego przez aplikantów.

Prawo o adwokaturze określa na przykład, że pracownikowi takiemu przysługuje prawo do płatnego urlopu trwającego 30 dni kalendarzowych. Urlop taki ma zostać przeznaczony na przygotowanie się do egzaminu adwokackiego. Podobne uprawnienia posiadają również osoby na innych aplikacjach – mogą one korzystać z urlopów szkoleniowych na takich samych zasadach. Pracodawca który zatrudnia aplikanta ma obowiązek zapewnienia mu możliwości uczestnictwa różnych szkoleniach i kursach zawodowych. Czas przeznaczony na powiększanie swoich kwalifikacji jest odpłatny.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!