Zmiana nazwy spółki z o.o. – jak to zrobić?

Warto wiedzieć, że spółka z o.o. może w każdej chwili zdecydować się na wprowadzenie zmiany do nazwy(firmy). Przeważnie taka zmiana nazwy spółki z o.o. jest spowodowana zmianą przedmiotu działalności spółki czy też w związku ze zmianą samej siedziby firmy. Oczywiście może ona wynikać również z zamiaru odcięcia się od takiej działalności, która w żadnym wypadku nie była zyskowna.

Na czym może polegać zmiana firmy spółki z o.o.? Otóż na zmianie, dodaniu lub usunięciu elementów składających się na brzmienie firmy. Przy dokonywaniu zmiany firmy przedsiębiorca musi oczywiście respektować wszystkie narzucone mu zasady prawa firmowego, w tym szczególnie zasadę wyłączności i prawdziwości firmy. Czyli zanim dokonamy jakichkolwiek zmian w brzmieniu firmy należy sprawdzić, czy takowa zmiana nie koliduje z tą samą nazwą, którą zarezerwował dla siebie inny przedsiębiorca. Taka weryfikacja może zostać przeprowadzona przez portal Krajowego Rejestru Sądowego.

Wniosek o zmianę nazwy firmy powinien zostać przygotowany na odpowiednich formularzach KRS. Dodatkowo do wniosku o wpis należy dołączyć także uchwałę zgromadzenia wspólników, która jest sporządzona w formie aktu notarialnego, jak również jednolity tekst umowy spółki po wprowadzonych zmianach. Konieczne będą również formularze aktualizacyjne, które zostaną dostarczone do Urzędu Skarbowego, Głównego Urzędu Statystycznego, jak również Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Należy nadmienić i podkreślić, że zmiana nazwy spółki nie spowoduje, iż firma nie będzie musiała regulować zobowiązań zaciągniętych przed dokonaną zmianą. Wszystkie zobowiązania, które spółka zaciągnęła przed zmianą są nadal jej zobowiązaniami i sama zmiana nazwy absolutnie niczego tutaj nie zmienia. Tymczasem wielu przedsiębiorcom wydaje się, że jeśli zmienią nazwę, to tym samym jak gdyby startują ze swoją spółką na nowo, „z czystym” kontem. Nic takiego nie ma miejsca i warto jest mieć to na uwadze, jeśli jest to jedyny powód, dla którego próbujemy zmienić nazwę działalności. W rzeczywistości nic nam to nie da, a jak widać formalności jest do załatwienia całkiem sporo. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!