Dzielenie spadku u notariusza

Bardzo często zdarza się, że spadkodawca pozostawia swój majątek kilku osobom do podziału – stają się oni wówczas jego współwłaścicielami. Aby zapewnić sobie sprawiedliwy podział majątku pomiędzy wszystkich spadkobierców, należy skorzystać z umowy o dział spadku. Można ją zawrzeć wyłącznie w sytuacji, kiedy wszyscy spadkobiercy są ze sobą zgodni i wyrażają taką wolę jednocześnie.

Treść umowy jest ustalana przez wszystkich spadkobierców zgodnie z przysługującymi im prawami – wyjątek jest sytuacja, kiedy spadkodawca wyraził w swoim testamencie inną wolę. Dopuszcza się udział do sprawy osób trzecich w sytuacji, gdy jeden ze spadkobierców przeniósł na nie takie prawa. Podział majątku na podstawie takiej umowy może dotyczyć zarówno jego całości jak i tylko określonej części. Takie porozumienie jest bardzo ważne, aby móc wyeliminować potencjalne konflikty pomiędzy spadkobiercami i jednoznacznie określić sposób podziału pomiędzy nimi majątku. Umowa taka może być zawarta w dowolny sposób i formie, choć istnieją tutaj pewne wyjątki. Jeżeli na przykład część spadku stanowi dowolna nieruchomość, to konieczne jest posiadanie aktu notarialnego. Jeśli spadek obejmuje przedsiębiorstwo, wówczas potrzebna jest forma pisemna z podpisem poświadczonym notarialnie. W ustawie możemy znaleźć określone maksymalne stawki notarialne. Podlegają one negocjacji, przez co nie mają ostatecznego i nienaruszalnego charakteru.

Należy również mieć na uwadze konieczność doliczenia do nich 23% podatku VAT. Maksymalna stawka jest uzależniona od wysokości spadku – istnieje aż 7 różnych jej przedziałów. Na przykład, najniższa stawka to 100 zł w przypadku spadku o wartości poniżej 3000 zł. Przy spadku o wartości powyżej 2 000 000 zł wynosi ona już 6 770 zł. Dolicza się wówczas 0,25% dodatku od nadwyżki przekraczającej tę kwotę, który jednak nie może być wyższy niż 18 000 zł. Spadek można dzielić na różne sposoby – między innymi poprzez podział go między spadkobierców ze względu na ich udziały lub też sprzedaż majątku i podzielenie uzyskanej w taki sposób kwoty.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!