Podwyżka czynszu w lokalach komunalnych zgodna z prawem?

Wynajmując mieszkanie, czy lokal komunalny trzeba się liczyć nie tylko z irytującymi sąsiadami, zakłócaniem ciszy nocnej przez niektórych współlokatorów, ale także z podwyżkami czynszu. Czy podwyższenie kwoty czynszu jest zgodne z prawem? Co najemca może zrobić w takiej sytuacji?

Uchwała dot. wieloletniego programu gospodarowania

Jeżeli uchwała Rady Miasta dotycząca wieloletniego programu zagospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy określa warunki na podstawie których możliwe są podwyżki czynszu, to są one zgodne z prawem. Uchwała taka może uzależniać wysokość czynszu za lokal od np. stanu technicznego mieszkań: czy mieszkanie posiada łazienkę, jakie posiada ogrzewanie, jaki jest stan budynku, w którym znajduje się lokal.

Uchwała taka może również określać zasady na jakich mogą być przyznawane zniżki w opłatach czynszowych. Jednym z warunków otrzymania zniżki może być brak zaległości czynszowych lub niski dochód na członka rodziny.

Podwyższenie kwoty czynszu

Podwyższenie kwoty czynszu można wprowadzić tylko przez wypowiedzenie najemcy czynszu o aktualnej wysokości. Wynajmujący lokal komunalny może to zrobić pod koniec miesiąca kalendarzowego przy zachowaniu terminów wypowiedzenia zawartych w umowie. Termin wypowiedzenia wysokości czynszu według ustawy o ochronie praw lokatorów wynosi 3 miesiące, chyba że w umowie najmu został przedstawiony dłuższy okres wypowiedzenia.

Prawa najemcy

Co może zrobić najemca w chwili otrzymania wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu? Pierwszym działaniem jakie może podjąć jest żądanie od wynajmującego podania przyczyny podwyżki czynszu i jego obliczeń. Wynajmujący ma 14 dni na uzasadnienie podwyżki. Po uzyskaniu odpowiedzi najemca może podjąć trzy czynności:

1. odmówić przyjęcia podwyżki, co skutkuje rozwiązaniem stosunku najmu z zachowaniem okresu wypowiedzenia;

2. zakwestionować podwyżkę wnosząc pozew o ustalenie, że podwyżka jest niezasadna, bądź jest zasadne, lecz nie w tej wysokości;

3. nie podejmować żadnych działań i opłacać czynsz w nowej kwocie po minięciu okresu wypowiedzenia ówczesnej kwoty czynszu. 

Podwyższenie czynszu za lokal komunalny jest zatem zgodne z prawem. Wynajmujący może zgodnie z określonymi warunkami wymienionymi w umowie oraz w uchwale o ochronie praw lokatorów zwiększyć czynsz za lokal.

Podwyżka może zależeć między innymi od stanu technicznego mieszkania. Wynajmujący na żądanie najemcy ma obowiązek uzasadnić wysokość podwyżki oraz jej wyliczenia, które by potwierdzały konieczność zwiększenia opłaty za mieszkanie.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!