Rejestracja spółki jawnej oraz spółki komandytowej przez internet

Przygotowana nowela do Kodeksu Spółek Handlowych zakłada, że będzie można przy pomocy internetu rejestrować spółki komandytowe oraz jawne. Jest to taka zmiana, która według ekspertów będzie kolejnym krokiem do tego, by nieco minimalizować biurokrację w naszym kraju. Ustawa przygotowana przez partię rządzącą zakłada, ze będzie można dokonywać rejestracji spółki komandytowej oraz jawnej przez specjalną umowę, która będzie dostępna w przygotowanym systemie teleinformatycznym. Do tej pory przez internet można było tylko zakładać spółkę z o.o. natomiast zakładanie wspomnianych spółek było konieczne w formie tradycyjnej.

Poza tym nowelizacja jest tak przygotowana, że będzie można dzięki niej również dokonywać zmian w ramach już istniejących umów spółek z o.o. przez internet. Do tej pory nie było to możliwe i wszystkie zmiany musiały mieć formę aktu notarialnego. Można powiedzieć, że wspomniane rozwiązanie prawne ma przede wszystkim formę praktyczną i jest to taka regulacja, którą nieco wymusza życie. Obecnie wiele spraw załatwiamy przez internet i wydaje się, że takie rozwiązanie bardzo dobrze się sprawdza. Wprowadzone zmiany zakładają także, że mniejsze będą opłaty sądowe od wniosków o wpis do rejestru spółek oraz o zmianę umowy w zakresie tych czynności, które będzie się dokonywać w ramach systemu teleinformatycznego i za jego pośrednictwem będą one zgłaszane. Będzie także możliwe w przypadku spółek, których umowy zawarto przez system korzystać również z praktycznego wprowadzenia zmian. Jeśli chodzi o mniejsze opłaty to przede wszystkim powinno to dotyczyć opłat za wniesienie wniosku. W ten sposób sposób ludzie mają być bardziej zachęceni do korzystania z nowoczesnego systemu teleinformatycznego. Rejestracja sp. z o.o. przez internet przy użyciu wzorca umowy Zakłada się, że wszystkie te wprowadzone i wspomniane tutaj zmiany mają swoje zalety i mają gwarantować mniejszą biurokrację oraz mają gwarantować przyspieszenie procedur. Nie są to jednak żadne zmiany rewolucyjne. Nie tutaj powinno się bowiem szukać ułatwień dla przedsiębiorców. Trzeba pamiętać o tym, że samo zarejestrowanie spółki nie jest już problemem. natomiast kłopotem są między innymi spory właścicieli z kupującymi i klientami. Jeśli wszystko nie będzie dobrze usankcjonowane w ramach umów oraz przygotowanych wzorców dla klientów to tak naprawdę trudno będzie cokolwiek udowodnić. Ogólnie jednak przygotowana nowelizacja spotkała się z zadowoleniem większości posłów i dlatego została zatwierdzona. Nie było żadnych głosów przeciwko ani osób, które wstrzymały się od głosu.

Przed tym głosowaniem posłowie już wprowadzili inne poprawki do ustaw, które związane były bezpośrednio z tym nad czym pracowano w zakresie kodeksu spółek handlowych. Poprawki miały charakter doprecyzujący i zostały przygotowane dobrze ale jak się okazuje mają długi okres Vacatio Legis, tak by sprawą mógł się także zająć TK, który oceni czy dane przepisy mogą rzeczywiście wejść w życie. W przypadku niektórych to Vacatio Legis przedłużone zostało aż do kwietnia 2016 roku.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!