Kim jest doradca restrukturyzacyjny?

Otóż w dniu 15 maja 2015 r. Sejm uchwalił długo oczekiwaną przez przedsiębiorców ustawę Prawo restrukturyzacyjne. Ta ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2016 r. i wprowadza nowe jakości do życia gospodarczego ukierunkowane na wsparcie firm, które są niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący przełomowej zmiany, jaką jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Przeczytaj go koniecznie!

Czym jest restrukturyzacja?

Zacznijmy od tego, że odstępując od szczegółowej prezentacji poszczególnych rozwiązań ustawy, celem artykułu jest wskazanie roli nowej instytucji – doradcy restrukturyzacyjnego. Otóż celowym jest podkreślenie, że restrukturyzacja jest działaniem znanym od lat i jest odpowiedzią zarządów, właścicieli firm na zmieniające się otoczenie gospodarcze. Dlatego zdecydowana większość procesów zmian w przedsiębiorstwie jest realizowana przez jej menedżerów, niekiedy wspieranych zewnętrznymi doradcami. Ponadto ustawa Prawo restrukturyzacyjne wprowadza mechanizmy reorientacji przedsiębiorstwa przy wsparciu przepisami prawa, które z założenia mają przeciwdziałać upadłości i umożliwić kontynuowanie działalności.

Kiedy należy wprowadzić restrukturyzację?

No cóż, kluczowym aspektem jest zdolność zarządzających przedsiębiorstwem do uznania, że jego sytuacja w danym momencie zmusza do skorzystania z ustawy – ważnego, aczkolwiek ostatniego z katalogu metod jego uzdrowienia. Chodzi oto, że przedsiębiorstwo nie jest zdolne przeprowadzić zmian w oparciu o własny potencjał, instytucji finansowych, zewnętrznych doradców lub pozyskać inwestora, który jest skłonny aktywnie uczestniczyć w restrukturyzacji. W związku z tym należy podkreślić, że restrukturyzacja firmy może zakończyć się sukcesem jeśli wprowadzone nowe rozwiązania, najczęściej w tej sferze, która jest przyczyną negatywnych wyników. Poza tym doświadczenia firm doradczych wskazują, że przedsiębiorstwa po wprowadzeniu jedynie kosmetycznych zmian nie poprawiają radykalnie dotychczasowych tendencji.

Doradca restrukturyzacyjny

Musisz wiedzieć, że zgodnie z art. 23 nowej ustawy postępowanie restrukturyzacyjne prowadzi się z udziałem nadzorcy, którym jest nadzorca układu albo nadzorca sądowy albo zarządca. Nadzorcą albo zarządcą może być /art. 24 ustawy/:

- osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i licencję doradcy restrukturyzacyjnego wydawaną na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego,

- spółka handlowa, której wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem albo członkowie zarządu reprezentujący Spółkę posiadają taką licencję.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!