Przegląd sposobów opodatkowania przedsiębiorców

Jedną z najważniejszych cech, które są charakterystyczne dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest ta, która wiąże się z umożliwieniem za jej pośrednictwem dokonania wyboru sposobu opodatkowania, które może być związane nie tylko ze skalą podatkową, ale również ze stawką liniową.

Okazuje się przy tym, że choć mamy do czynienia z rozwiązaniem, które nie należy do najmniej skomplikowanych, nie da się ukryć, że księga podatkowa, poza wadami, posiada również zalety. Najważniejsza związana jest z tym, że mamy do czynienia z rozwiązaniem stwarzającym nam możliwość odliczania kosztów faktycznie przez nas poniesionych. Nie bez znaczenia jest jednak i to, że w przypadku, gdy koszty są rzeczywiście wysokie, mamy możliwość uzyskania pewnych korzyści fiskalnych, o czym nie ma mowy w przypadku tak zwanych form ryczałtowych. Niestety, wśród wad wymienia się to, że księga wymaga prowadzenia systematycznych zapisów, a przepisy prawa są na tyle skomplikowane, że zasadność prowadzenia jej przez osobę, której brakuje wiedzy i doświadczenia może budzić poważne wątpliwości. Wśród przepisów traktujących o podatkowej księdze przychodów i rozchodów warto wymienić te, które są zawarte w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ważnym dokumentem wydaje się być jednak również rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku odnoszące się do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W przypadku obu źródeł prawa naszą uwagę powinno przykuć to, że były one wielokrotnie modyfikowane. Osoby, które zastanawiają się nad sposobem rozliczenia się z przychodów z działalności gospodarczej nie powinny zapominać również o tym, że jest to możliwe na zasadach, które zostały wyszczególnione w ustawie o PIT. Jest to forma rozliczeń konieczna w sytuacji, w której podatnik nie ma prawa do tego, aby korzystać z opodatkowania w formie czy to karty podatkowej, czy to ryczałtu ewidencjonowanego. Rozliczanie się na zasadach przewidzianych przez ustawę o PIT wiąże się z koniecznością prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z określonym wzorem. Sam podatek może być płacony nie tylko od rzeczywistego dochodu według skali podatkowej (a więc na tak zwanych zasadach ogólnych), ale również od rzeczywistego dochodu według stawki 19 procentowej (tak zwany podatek liniowy). Ustawa daje możliwość samodzielnego dokonania wyboru opodatkowania, przypomina jednak o tym, że mamy do czynienia z czynnością, która musi być wykonana w określonym terminie. W tym przypadku jest to 20 stycznia roku podatkowego. Oczywiście, działalność gospodarcza przedsiębiorcy może zostać rozpoczęta już w czasie trwania roku podatkowego.

W takich okolicznościach zaleca się złożenie w urzędzie skarbowym oświadczenia o wyborze do dnia poprzedzającego dzień inauguracji działalności nie później jednak niż w momencie, w którym działalność ta zaowocowała pierwszym przychodem. Jeszcze przed złożeniem oświadczenia, w którym przedsiębiorca decyduje się na wybór podatku liniowego, powinien on możliwie dokładnie przeanalizować, czy rzeczywiście mówmy o opłacalnym sposobie płacenia podatku. Tu za kryteria, które należy brać pod uwagę w pierwszej kolejności uznaje się oczekiwaną wysokość dochodów, które mają nadejść w roku podatkowym, obowiązujące ulgi i odliczenia oraz korzystanie z tychże na zasadzie praw nabytych.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!