Jak przygotować się do dokonania darowizny?

Zanim przygotuje się umowę darowizny warto wprowadzić pewne przygotowania. Oczywiście ważne będzie stworzenie pewnej dokumentacji czy też umówienie terminu u notariusza, z którym umowa będzie sporządzona. Wobec niektórych przedmiotów, które mają być przekazane w formie darowizny powinno się gromadzić stosowne dokumenty, które trzeba przedstawić notariuszowi.

Dotyczy to w szczególności :W przypadku budynków i gruntów będzie konieczny wypis z księgi wieczystej lub rejestru gruntów oraz zaświadczenia ze spółdzielni mieszkaniowej w przypadku mieszkania na prawie spółdzielczym W przypadku pojazdów dowody rejestracyjne oraz karty pojazdów. Odpis z księgi wieczystej pozwoli w 100% sprawdzić czy dana osoba ma prawo do dysponowania taką nieruchomością. Będzie to między innymi dotyczyć terenów wiejskich, gdzie rzadko przeprowadza się stwierdzenie nabycia spadku i stan z księgi nie zawsze odpowiada stanowi rzeczywistemu. Rachunek ekonomiczny. Przed darowizną trzeba sprawdzić czy nie będzie ona nadmiernie uszczuplać majątku.

​ Jeśli tak się stanie można odwołać darowiznę, jeszcze przed jej wykonaniem to znaczy przed przekazaniem przedmiotów przeznaczonych na darowiznę. Jeśli chodzi o nieruchomości to dobrze sprawdza się umowa dożywocia zamiast umowy darowizny. W przypadku dożywocia poprzedni właściciel ma prawo mieszkać w lokalu do końca swojego życia i ma pewną opieką. Trzeba pamiętać, że umowa darowizny będzie się wiązać z pewnymi kosztami. Trzeba między innymi opłacić notariusza czy też ponieść opłaty związane z wpisami do księgi wieczystej. W przypadku dalszej rodziny i osób, które nie są spokrewnione będzie się pojawiała konieczność zapłacenia podatku od spadku i darowizn. Umowa notarialna nie będzie zawsze wymagana. Gdy umowa jest w innej formie będzie ważna, gdy przedmiot darowizny będzie przekazany.

Notariusz

Notariusz raczej nie będzie chciał przyjąć nas z ulicy, dlatego trzeba wcześniej umówić się do niego na spotkanie w konkretnym terminie. Można oczywiście sprawdzić także jakie koszty będą się wiązały z taką umowę oraz podpytać jakie dokumenty trzeba przedstawić w czasie takiego spotkania. Jeśli będziemy chcieli korzystać z usług a jakaś osoba nie zna języka polskiego notariusz będzie musiał zapewnić nam tłumaczenie samodzielne bądź przy pomocy tłumacza przysięgłego. Podobnie w przypadku osób głuchych bądź też głuchoniemych notariusz powinien sprawdzić czy dla danej osoby treść takiej umowy jest znana i zrozumiała, można to dokonać w obecności biegłego gdy strona jest głucha, niewidoma bądź też głuchoniema można się domagać u notariusza, by przywołał do czynności osobę zaufaną. Gdy umowa nie będzie sporządzana przez notariusza będzie trzeba zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!