Czy sprzedaż nieruchomości może odbywać się wyłącznie za zgodą starosty?

Ustawa z kwietnia 2016 roku o pierwokupie nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako las, czy teren do zalesienia, jak również objęty planem urządzenia lasu przypada Skarbowi Państwa, który jest reprezentowany przez Lasy Państwowe. Warto podkreślić, że nowe przepisy to pewnego rodzaju rewolucja, ale nie dotyczy wyłącznie w obrocie gruntami leśnymi.

Obowiązki notariusza

Musimy podkreślić, iż każdy notariusz musi mieć pewność, iż każda działka, która jest w tym wypadku przedmiotem transakcji nie jest przez przypadek uproszczonym planem urządzenia lasu. Dzieje się tak z uwagi na wspomniane wcześniej prawo pierwokupu, które przysługuje Lasom Państwowym. Nie da się ukryć, że są to przepisy, które mocno zwiększają biurokrację, jak również znacznie wydłuży czas umowy kupna-sprzedaży. Niestety w celu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości oraz sprawnego wykluczenia prawa pierwokupu będzie należało przed notariuszem udowodnić, że dana nieruchomość nie jest w żaden sposób objęta planem urządzeni lasu. Oznacza to uzyskanie właściwego stanowiska starosty w tym temacie.

Nieruchomości z częściowym gruntem leśnym

W takiej sytuacji będzie konieczne sporządzenie odpowiedniej umowy warunkowej, jak również poinformowanie właściwego leśniczego o pełnej treści takowego dokumentu, a w dalszych krokach oczekiwanie na decyzję Lasów Państwowych w zakresie ewentualnej możliwości skorzystania z pierwokupu.

Warto wiedzieć, że każdy notariusz, który ponosi prawną odpowiedzialność za całkowite bezpieczeństwo transakcji będzie mógł oczekiwać od sprzedającego przekazania odpowiedniego dokumentu , który będzie zaświadczał opinię właściwego dla danego miejsca starosty. Taki dokument powinien dokładnie określać ogólne znaczenie danego gruntu dla polityki leśnej powiatu, w którym się on znajduje.

Jak wiec widzisz, zdecydowanie trzeba się przygotować na dodatkowe formalności, które mogą wynikać przy sprzedaży nieruchomości. W zależności od danej sytuacji taki proces może trwać krótko lub czasami przyjdzie trochę poczekać. Nowe przepisy nie ułatwiają bowiem w żaden sposób sprzedaży nieruchomości.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!