Aplikacja adwokacka ma być bardziej praktyczna

Aplikacja adwokacka ma być takim procederem, dzięki któremu dana osoba będzie mogła zacząć wykonywać zawód adwokata. Tak naprawdę jedynak w dużej mierze obecnie prowadzone w związku z nią zajęcia są przede wszystkim teoretyczne i nie wnoszą jakieś szczególnej wartości do życia adwokatów.

Dlatego Naczelna Rada Adwokacka chce podjąć takie działania, dzięki którym aplikacja adwokacka stanie się dużo bardziej praktyczna i da nam zdecydowanie więcej możliwości uzyskania konkretnej wiedzy. Założenie jest takie, że w trakcie zająć ma być więcej analiz stanu faktycznego, które będą w dalszej części prowadzić do przygotowania pism procesowych. Również wprowadzone mają być liczniejsze zajęcia z prawa specjalistycznego i europejskiego, które ma coraz większe znaczenie. Konferencja Kierowników Szkolenia Aplikantów Adwokackich doprowadziła do takich wniosków, w których zakłada się, że ważniejsza ma być wiedza praktyczna. Tak jak na zachodzie zakłada się, że szkolenie ma następować przy użyciu metody kazusów. To właśnie one mają najlepiej przygotować do wykonywania zawodu adwokata. Wszystko polegać ma na tym, że to wykładowcy będą wybierać samodzielnie konkretne orzeczenia i postanowienia sądu, które odnosić się będą do tematu prowadzonych zajęć. Na podstawie tych dokumentów aplikanci będą mieli do wykonania jakieś zadania i będą w ten sposób pracować na swoimi umiejętnościami praktycznymi. Chodzi o to, by lepiej rozumieć wymagania sądów, prokuratora czy urzędnika.

Praktyczne rozumowanie ma być skuteczną podstawą pracy adwokata. W czasie takiej nauki aplikant sam ma skutecznie zapoznać się ze stanem faktycznym i podstawowymi zagadnieniami prawa. Na tej podstawie w dalszej części będzie zobowiązany do przygotowani zarzutów pod kątem apelacji czy kasacji.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!