Karta podatkowa. Najlepsza forma opodatkowania

Obecnie karta podatkowa to bardzo wygodna forma opodatkowania. Na karcie nie trzeba prowadzić księgowości, nie trzeba składać zeznań o dochodach a płacony podatek jest dość niski. Raczej nie będzie tracić się ulg podatkowych ani możliwości rozliczania z małżonkiem oczywiście z pewnymi wyjątkami, które są związane z tą szczególną formą opodatkowania. Na zmianę formy opodatkowania przedsiębiorcy mają już niewiele czasu. Niedługo mija ostateczny termin na zmianę formy i dlatego trzeba złożyć wnioski w urzędach skarbowych.

Jest kilka form opodatkowania ale wydaje się, że właśnie karta podatkowa jest obecnie dobrym rozwiązaniem dla przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o podatek posiadacza karty to nie jest on związany z tym ile przedsiębiorca zarabia. Podatek ustalony jest w formie miesięcznej na podstawie decyzji naczelnika urzędu skarbowego. Powinien on kierować się rodzajem działalności gospodarczej oraz tym jak wielu pracowników dana firma zatrudnia. Pod tym kątem rzeczywiście można odpowiednio obliczyć podatek i określić jego stawkę dla danej firmy. Przy pomocy karty rozliczać będą mogli się Ci, którzy prowadzą działalność usługową, handlową bądź też wytwórczo- handlową. Przedsiębiorca, który jest zainteresowany posiadaniem karty może sam dowiedzieć się czy jego działalność może być w takiej formie opodatkowana oraz może sprawdzić jak wysoki podatek będzie musiał płacić. Te wszystkie informacje znajdują się w załącznikach, które znajdują się przy ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Powinniśmy pamiętać, że kwota podatku jest niezależna od dochodu i to sprawia, żę ta forma dla przedsiębiorców jest bardzo korzystna, jeśli mają wysokie zarobki. Jednak, gdy firma będzie miała problemy z pieniędzmi i nie będzie dochodu tylko straty to i tak podatek będzie trzeba płacić. Prowadzący działalność, którzy chcą mieć kartę podatkową nie mogą równocześnie prowadzić innej działalności pozarolniczej. Również współmałżonek takiego przedsiębiorcy nie może prowadzić działalności w takiej samej branży. Nie można zatrudniać pracowników na umowę o dziełu i umowę cywilną, jedynie na zasadach Kodeksu Pracy. W związku z tym jak obecnie zatrudnia się pracowników, może to być dość duże ograniczenie dla osób, które prowadzą różne działalności gospodarcze. Kwota podatku wyznaczona zostaje przez załączniki do specjalnie przygotowanej ustawy. Jest ona dodatkowo pomniejszona o płaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Zawsze płaci się ją do 7 dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Inaczej jest w przypadku grudnia, gdy trzeba ją wpłacić do 28 dnia tego miesiąca. Posiadacz karty może w porównaniu z przedsiębiorcom płacącym podatek w skali 19% ma dużo mniej obowiązków. Nie ma obowiązku prowadzenia księgowości, nie składa co roku zeznania PIT. Taki przedsiębiorca zobowiązany jest do złożenia specjalnego formularza PIT 16A z wyznaczeniem podatku jaki płacił. Przedsiębiorcy, którzy mają kartę podatkową nie mogą korzystać z odliczeń podatków i ulg podatkowych. Jest to wyjątek, który już był wspomniany, jeśli chodzi o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli na karcie przedsiębiorca ma również inne dochody, np. z etatu to wtedy może skorzystać z pewnych ulg podatkowych. Oczywiście musi tutaj również brać pod uwagę kwestię etatu z Pitem 37.

 

Plusy karty podatkowej

- niska stawka podatku, która nie będzie związana z zarobkami, dlatego w firmach, które mają wysokie dochody jest to rzeczywiście dobre rozwiązanie

- nie ma obowiązku prowadzenia księgowości

- nie trzeba składać rocznego zeznania PIT z dochodów z danej działalności.

Minusy karty podatkowej

- podatnik nie może korzystać z żadnych ulg podatkowych i odliczeń poza tymi, które odnoszą się do składki zdrowotnej

- stawka podatku jest odgórna i stała, dlatego jeśli firma nie zarabia czy ponosi straty to taki podatek jest dla niej niekorzystny i może powodować dodatkowe straty, których nie byłoby przy zwykłym podatku.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!