Wysokość zarobków jest zależna od płci.

Opierając się na wszelkiego rodzaju badaniach społecznych, można zauważyć niezmienną tendencję to tego, iż średnia płac, aktywnych zawodów kobiet jest zdecydowanie niższa niż mężczyzn. Niemniej jednak, zjawisko to jest zależne od zawodu, bowiem są profesje, w których zarobki kobiet są wyższe, tak jest właśnie w przypadku księgowości. Według innych statystyk, można zaobserwować, iż różnice w zarobkach zacierają się w przypadkach, gdy im wyżej w hierarchii firmy czy też instytucji, tym różnica mniejsza.

Na ten przykład, na szczeblu specjalistów dysproporcja wynosi nieco 10 proc., zaś na poziomie dyrektorskim zaledwie 3 proc. Adekwatna sytuacja następuje również w przypadku branż takich jak marketing i księgowość. Zjawisko potwierdza Maciej Bąk, ekspert ds. raportów wynagrodzeń, który informuje, że podstawą tych obserwacji, było pół miliona ankiet, według których, kobiety zarabiają o około 18 proc mniej od mężczyzn. Różnica zmniejsza się wraz ze wzrostem poziomu stanowiska. W przypadku specjalistów ta różnica wynosi około 11 proc., ale na poziomie dyrektorskim płace kobiet różnią się od płac mężczyzn już tylko o 2 proc. Różnice wynikają również z rzadkości zatrudnienia kobiet na stanowiskach dyrektorskich czy też kierowniczych, zwykle Panie zatrudnione są właśnie na niższych szczeblach hierarchii firm. Sytuacja zmienia się, gdy mamy do czynienia z branżami ściśle związanymi z pracą biurową. Chodzi tu o takie stanowiska jak asystentka czy sekretarka oraz inne, w branżach nowo powstałych oraz w marketingu. Według specjalistów do spraw raportów wynagrodzeń, najbardziej obleganymi posadami przez kobiety są zawody, związane z administracją biurową oraz działalnością PR-ową czy też HR, bowiem odsetek zatrudnionych kobiet w tych dziedzinach stanowi aż 1/4 wszystkich zatrudnionych.

Co ciekawe, w branży IT coraz częściej stanowiska obejmują kobiety, co z wykształceniem inżynierskim, stanowią 10 proc. zatrudnionych, jednak mimo to, ten stosunkowo duży odsetek, nie przekłada się na wyższe wynagrodzenia. W takich obszarach kobiety i tak zwykle zarabiają mniej od mężczyzn. Według badań przeprowadzonych w ubiegłym roku przez niezależne instytucje, średnie wynagrodzenie płci wynosiło 3600 zł (brutto), a więc o 1000 złotych mniej, niż w przypadku mężczyzn. Niemniej jednak, wynagrodzenie bezpośrednio nie zależy od płci, czy od poziomu wykształcenia. Obserwuje się, że wysokość wynagrodzenia proporcjonalnie rośnie wraz z stażem pracy. Jest to szczególnie widoczne na przykładzie, gdy po upływie dekady stażu pracy, mężczyźni zarabiają już o blisko 30 proc. więcej niż kobiety.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!