Zasiłek chorobowy

Jednym z większych problemów współczesnego społeczeństwa, a przede wszystkim przedsiębiorców i ich pracowników jest to, iż do niedawna krążyło jeszcze przekonanie, że wszelaka aktywność zawodowa powoduje stratę uprawnień do pobierania zasiłku chorobowego. Okazuje się jednak, że przedsiębiorcy nie są pozbawiani tegoż zasiłku w momencie, kiedy podczas jego niezdolności do pracy pracownicy nadal wykonują wszystkie czynności i obowiązki, które znajdują się w zakresie prowadzonej przez konkretną osobę działalności gospodarczej.

Podczas niezdolności do pracy przedsiębiorca nie może jednak, według panującego prawa, w jakikolwiek sposób osobiście brać udziału w wykonywanie tych działań, chyba że jest to niezwykle konieczne czy wręcz niezbędne i ma miejsce zaledwie jednokrotnie, podczas jakiegoś kryzysu czy podobnej sytuacji. Jeżeli jednak osoba ta podejmuje, w trakcie orzeczonej niezdolności do wykonywania pracy, jakąkolwiek działalność, w sposób niezgodny, czyli w przypadku w którym nie jest to najwyższa konieczność i robi to w celu pracy zarobkowej, wykorzystując tym samym to zwolnienie, traci on prawo do jakiegokolwiek zasiłku chorobowego, nie tylko za okres, w którym tej pracy się podejmował, ale przez cały czas trwania tegoż zwolnienia. To, co kryje się pod tajemniczo brzmiącymi słowami praca zarobkowa można znaleźć w dotychczasowym orzecznictwie sądowym, ponieważ nie jest to jednoznacznie określone w prawie. Wynika z niego jednak, że jest to praca, która ma na celu zdobycie jakichkolwiek korzyści majątkowych, nawet, jeżeli czynności wykonywane w tym celu w żaden sposób nie obciążają osoby znajdującej się na takowym zwolnieniu lekarskim. Warto jednak pamiętać, że praca, która powoduje utratę prawa do świadczenia chorobowego nie musi być czysto fizyczna, ponieważ może łączyć się z podejmowaniem decyzji i tym podobnymi elementami, które to jednak również odbierają prawo do pobierania zasiłku. Oczywiście, tak jak wspomniano wcześniej, sporadyczne sytuacje, które wymagają minimalnego zaangażowania osoby znajdującej się na zwolnieniu, jak podpisanie jakichś ważnych dokumentów, przygotowanych przez osoby zatrudnione w firmie nie należy do nich i może je spokojnie wykonywać. Widać więc, że podczas pobytu przedsiębiorcy na zwolnieniu z orzeczeniem niezdolności do pracy wcale nie oznacza konieczności zawieszenia działalności firmy. Zazwyczaj w takich sytuacjach większość z nich działa w sposób normalny, lub ewentualnie w mniejszym zakresie niż dotychczas. Właśnie na wypadek konieczności zmniejszenia zakresu prowadzonych usług czy ich szerokości bądź częstotliwości, przedsiębiorca otrzymuje zasiłek chorobowy, który stanowi pewnego rodzaju rekompensatę za stracony okres.

Widać więc ewidentnie, że to, iż firma nadal będzie działała, podczas przebywania jej właściciela na zwolnieniu chorobowym wcale nie odbiera mu możliwości pobierania zasiłku chorobowego. Należy jednak niezbędnie pamiętać, że w czasie trwania tegoż zwolnienia przedsiębiorca nie może osobiście angażować się w pracę na rzecz działalności gospodarczej, chyba, że jest to zupełnie niezbędne, nie obciąża go w żaden sposób i jest zdarzeniem tak zwanym incydentalnym. W takich bowiem przypadkach prawo zauważa możliwość pewnego rodzaju ustępstw, jednak z całą pewnością podobne sytuacje będą dokładnie monitorowane przez odpowiednie służby, zwłaszcza, jeżeli wydadzą się one nazbyt podejrzane. Będąc na zwolnieniu chorobowym należy więc jednoznacznie zadbać o swoje zdrowie a konkretnie o jego polepszenie, ponieważ w innym przypadku naprawdę wiele można stracić.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!