Jak ująć w księgach rachunkowych zakup na raty telefonu komórkowego

Środki trwałe o niskiej wartości oraz ich ewidencjonowanie powinno być umieszczone w polityce rachunkowości. Będzie to dotyczyć również telefonów, które nie są droższe niż 3,5 tysiąca złotych. Wiele osób zastanawia się jak ewidencjonować kupno telefonu komórkowego na raty, który będzie płatny w 13 ratach razem z rachunkami telefonicznymi.

 

To, że zakup jest dokonany na raty nie ma znaczenia dla kwalifikacji zakupu w księgach rachunkowych. Jeśli zapłata będzie dokonana w ratach to będzie to miało znaczenie tylko na rozrachunki między kupującym i sprzedawcą. Na koncie pozostanie zatem nierozliczone saldo w stosunku do dostawcy, które będzie się zmniejszać z każdą ratą. Przedmiot, którego jednostkowa wartość jest niska będzie spełniał kryteria wymagane ustawą dla środków trwałych może ale nie musi być tak zaliczony. Decyzja należy do kierownika jednostki. Tutaj ma znaczenie zasada istotności co do wyodrębnienia wszystkich istotnych elementów, które będą decydować o ocenie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniki finansowego. Ustawa określa jakie są warunki rzeczowe i prawne, które pozwalają zaliczyć środki do środków trwałych. Nie ma jednak granicy dolnej takich środków. Można jej szukać raczej w ustawach podatkowych. W każdej jednostce trzeba brać pod uwagę ujmowanie również tych środków, które będą miały raczej niską wartość. Jeśli danej grupy nie obejmie się danej grupy ewidencją niestety wówczas będzie problem z bilansowaniem tych środków trwałych i potem będzie kwestia ich wydania do używania ponieważ będzie to traktowane raczej jako zużycie materiałów na potrzeby własne. Jeśli chce się zapewnić sobie kontrolę użytkowania trzeba je odpowiednio ująć w ewidencji, by zapewnić sobie identyfikację tych przedmiotów oraz możliwość ich używania. Wchodzi tutaj w grę również kwestia odpowiedzialności za powierzone przedmioty. Dla środków trwałych, które mają niską wartość jednostkową można także prowadzić odpisy amortyzacyjne, które będą uproszczone. Przygotowanie tych dwóch sposobów na odpisy amortyzacyjne może być stosowane dla przedmiotów niskiej wartości nawet równocześnie, jeśli taką możliwość daje nam dokumentacja opisująca. Ewidencja zakupu telefonu na rady, którego wartość jest na poziomie 1300 złotych netto powinna być dokonana w następujący sposób.

 

Po pierwsze ujmuje się fakturę za zakup telefonu na raty:

a) cena zakupu telefonu: strona Wn konta Rozliczenie zakupu,

b) VAT podlegający odliczeniu: strona Wn konta VAT naliczony i jego rozliczenie,

c) wartość brutto zobowiązania wobec dostawcy: strona Ma konta Rozrachunki z dostawcami.

Ewidencja księgowa różnic kursowych

Po drugie trzeba zaksięgować rozliczenie zakupu telefonu. Tu są dwa sposoby postępowania:

- gdy jest to środek trwały to można na postawie przyjęcia do stałego używania: strona Wn konta Środki trwałe, strona Ma konta Rozliczenie zakupu,

- gdy jest ciężarem kosztów w momencie używania należy: strona Wn konta Zużycie materiałów i energii, strona Ma konta

Rozliczenie zakupu.

Na sam koniec trzeba dodać również sposób ujęcia zapłaty za telefon, co będzie wiązać się z pewnym harmonogramem: strona Wn konta Rozrachunki z dostawcami, strona Ma konta Rachunek bieżący.

Jeśli chodzi o cele podatkowe związane z kupnem telefonu to jednostka na początku może liczyć bezpośrednio w koszty moment oddania do używania. Koniecznym warunkiem uznania za środek trwały będzie posiadanie nad nim prawa własności. Jeśli nie zastrzeżono czegoś innego w umowie sprzedaży ratalnej to własność jest nabywana w momencie zakupu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!