Zwrot nadpłaty podatku dochodowego

Płatnicy podatku dochodowego rozliczający się w cyklu rocznym, mają prawo do podsumowania uzyskanych przychodów z zaliczkami płaconymi na poczet podatku. Dla osób fizycznych, rozliczających się przy pomocy najpopularniejszych formularzy – PIT 36, PIT 37 termin złożenia zeznania rocznego to ostatni dzień kwietnia. W podsumowaniu rocznych dochodów, znajdą się miejsca na ulgi i odliczenia – kwota wolna od podatku, ulgi na dzieci, budowlane, etc. W efekcie przedstawionych urzędowi wyliczeń, na podstawie znanych podatnikowi okoliczności, może okazać się, że zaliczki pobrane wcześniej przekroczyły kwotę podatku rzeczywiście należnego. W takiej sytuacji zeznanie roczne z wykazana nadpłatą staje się automatycznie wnioskiem do Urzędu Skarbowego o zwrot tejże nadpłaty. Nadpłata zostanie przekazana zgodnie z deklaracją na konto, przelewem, bądź może zostać zaksięgowana na poczet innych zobowiązań podatkowych. Warto przy tym pamiętać o złożeniu formularza identyfikującego w którym podamy numer konta do rozliczeń z Urzędem.

Urząd Skarbowy ma 3 miesiące na dokonanie zwrotu, który wykona po rachunkowym sprawdzeniu zeznania. Jeżeli w toku późniejszej kontroli okaże się, że źle wypełniliśmy zeznanie, uzyskując tym nadpłatę, będziemy zobowiązani do jej zwrotu wraz z odsetkami. Warto też pamiętać, że w przypadku ulgi na dzieci brak odpowiedniego dochodu, skutkujący niemożnością skonsumowania całej ulgi, skutkuje obowiązkiem przelania przez Urząd Skarbowy różnicy między odzyskaną kwotą ulgi a jej ustawową wysokością.

Sprawdź komu przysługuje ulga rehabilitacyjna i co w jej ramach możesz odliczyć!

Z praktyki wynika, że wcześniejsze złożenie wniosku o zwrot znacząco przyspieszy kwestię zwrotu. Jeżeli podatnik będzie czekał z deklaracją do końca ustawowego terminu, Urząd nie będzie w stanie jej sprawdzić tak samo szybko. Warto więc składać jak najwcześniej, zwłaszcza jeżeli rozliczamy tylko umowy o pracę i podstawowe ulgi.  

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!