Wszystko, co musisz wiedzieć o podatku katastralnym.

Do systemu podatkowego wlicza się też szeroki wybór podatków związanych z posiadaniem nieruchomości. Stanowi on dochód gmin, na których terenie znajduje się dana nieruchomość. Jego wysokość została skorelowana z powierzchnią a także rodzajem użytkowania. To ostatnie jest elementem kreowania przez gminę polityki rynku nieruchomości i przedsiębiorczości – szczególnie w postaci zwolnień lub zniżek dla np. określonych zawodów. Podatek od nieruchomości stanowi ważny element budżetu wielu gmin, a jego wpływy są przewidywalne, ze względu na jego wieloletnie funkcjonowanie.

Od dłuższego czasu, sięgającego jeszcze poprzedniemu wiekowi, rozważa się wprowadzenie tego podatku w nowej formie – tzw. podatku katastralnego. Za każdym razem pomysły te budzą ogromne kontrowersje i stanowią przedmiot ożywionej dyskusji.

Podatek w takiej formie jest dość popularny na Zachodzie Europy – ma go Wielka Brytania, Holandia, Francja, Niemcy, ale też został wprowadzony u naszych bezpośrednich sąsiadów – w Czechach i na Słowacji. W każdym z tych krajów, niezależnie od sposobu naliczania podatku, jego podstawą wyjściowa jest wartość nieruchomości. Stosuje się różne ulgi, zwolnienia oraz zasady wyznaczania wartości. Każde z nich zostało w ten czy inny sposób dostosowane do rodzaju gospodarki – zarówno krajów rozwiniętych jak i rozwijających się. A trzeba mieć na uwadze, że kataster w dużym stopniu wpływa na rynek kraju, który decyduje się go wprowadzić. Zmieniają się stosunki własności a także zasady inwestowania w nieruchomości, czy też rynek wynajmu.

Generalna korzyść podatku w takiej formie, jest odczuwalna w budżetach gminnych. Stają się dzięki temu bardziej niezależne od dotacji rządowych a balans ich wpływów jest bardziej powiązany z zamożnością danego regionu. Więcej pieniędzy w kasach gminnych winno się przełożyć na rozwój infrastruktury lokalnej, a tym samym pośrednio, na rozwój gospodarczy (nie trzeba nikogo przekonywać, że zapewnienie udogodnień cywilizacyjnych przyciąga inwestorów, a także nadaje impuls lokalnym przedsiębiorcom). Do tej pory nie wykorzystane tereny, przestają być „nieruchomą” lokatą kapitału, ponieważ nie opłaca się już utrzymywać nie przynoszących dochodów terenów – zwłaszcza w tych najbardziej atrakcyjnych okolicach. Rośnie podaż na rynku wynajmu – bo uwalniane są nieruchomości, a jednocześnie rośnie popyt, ponieważ bardziej opłaca się wynajmować niż kupować. Zwiększa się obrót ziemią, jest ona też atrakcyjniejsza cenowo. Następuje też akumulacja areału, która pozytywnie działa na miejscowe zagospodarowanie przestrzenne. Kataster wpływa też na kwestię uporządkowania stanu własności – ponieważ ma już istotne znaczenie kto jest ujawniony jak właściciel, wieloletnie zaniedbania w tym zakresie mają szansę zniknąć, wpływając tym na bezpieczeństwo obrotu.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!