Rejestracja spółki jawnej oraz spółki komandytowej przez Internet

Rejestracja w sieci wiąże się z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych, którą zatwierdził Sejm. Eksperci twierdzą, że dzięki temu może zredukować się cała procedura do minimum.

 

Projekt tej ustawy również został zgłoszony przez Rząd PO. Zawiera się w niej możliwość skorzystania ze wzoru umowy, która jest ogólnie dostępna systemie teleinformatycznym. Obecnie można założyć i zarejestrować za pośrednictwem Internetu jedynie spółkę z o.o., ponieważ spółki komandytowe i jawne nadal mają klasyczną formę, czyli pismo na papierze lub w postaci aktu notarialnego. Każda spółka z o.o. pomimo tego musi potwierdzić aktualne dane w kancelarii notarialnej. Istnieją jednak takie elementy, które mogą zmodyfikować wszystkie trzy typu spółki z pomocą architektury teleinformatycznej. Należą do nich zmiana wspólnika lub kapitału spółki.

 

Poseł Robert Kropiwnicki z PO wyjaśnia, że regulacja ta wiąże się z coraz większym gronem osób, które posiadania dostępu do Internetu oraz wykorzystania szerszych możliwości nowoczesnej technologii. Oprócz tego zmniejszą się także składki sądowe, które są odprowadzane od wniosków dotyczących wpisu do rejestru spółek oraz ewentualnych zmian w tych obszarach. Wnioski te można zgłaszać w oparciu o system teleinformatyczny. Z takiej wygody mogą skorzystać spółki, które już wcześniej zawarły umowę z wykorzystaniem tej architektury. Pora przejść do opłat określających wpis do rejestru. Kwota wniosku wpisowego, która dotyczy spółki opierając się o dostępny elektroniczny wzorzec ma być stosunkowo mniejsza. Oświadczenie o pierwszym wpisie ma wynieść 250 zł. Wcześniej kwota ta wynosiła o 50% więcej, czyli 500 zł. Jeśli chodzi o wniosek dotyczący każdej następnej zmiany wynosi dokładnie 250 zł. Celem obniżenia tych kosztów ma być popularyzacja oraz zachęcenie do korzystania z systemu teleinformatycznego, który jest niewątpliwie dużo lepszy pod każdym względem.

 

Ponadto został zaakceptowany drugi rodzaj podpisu elektronicznego, który zapewnia certyfikat autentyczności wraz z bezpieczeństwem autoryzacji. Chodzi o profil zaufany zastosowany w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej zwanej ePUAP. Platforma ta służy do wymiany informacji między jednostkami administracyjnym, instytucjami publicznymi oraz komunikacji między obywatelami, które chcą załatwić sprawę związaną z urzędami państwowymi. Dodatkową zaletą jest to, że stworzone wnioski elektroniczne zawierające informację o wpisie spółki są widoczne w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy pomocy dostępnego w Internecie wzoru umowy zmniejsza całą procedurę biurokracji i nie wnosi żadnych zaskakujących rewolucji, ponieważ każdy przedsiębiorca nie ma z tym żadnego problemu. Utrapieniem dla jest długie oczekiwanie na rozpatrzenie sporów toczących się drodze sądowej. Do tego dochodzi trudny i niejasny system podatkowy znajdujący się wewnątrz całego prawa. Tak wyraził się na ten temat adwokat Łukasz Labuda pracujący w kancelarii w Gdańsku.

 

Za przyjęciem ustawy głosowali wszyscy posłowie w ilości 427. Oprócz tego zatwierdzili 7 innych poprawek, które zawierały szczegółowe oraz formy legislacyjne. Pracą nad takimi elementami zajmowała się nadzwyczajna komisja ds. zmian w kodyfikacjach. Aby nie mogły istnieć żadne zażalenia wiele z nich już weszło od 15 stycznia 2015 roku. Reszta przepisów wchodzi w życie od 1 kwietnia przyszłego roku i mają czysto formalne kwestie związane z samym nazewnictwem. Są zatem jedynie dopełnieniem dla tej ustawy.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!