Przekształcenie działalności gospodarczej w spółce

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie jednoosobowej jest najczęstszą formą prawną przedsiębiorstw w Polsce. Prowadząc działalność dłużej i z większym rozmachem, warto rozważyć powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pamiętać należy przy tym, że spółka tego rodzaju może być wciąż jednoosobowa.

Taka zmiana ma kilka widocznych od razu zalet jak i wad. Zaczynając od tych ostatnich należy pamiętać, że prowadzenie spółki prawa handlowego wiąże się ze zwiększeniem podstawowych kosztów prowadzenia działalności oraz obowiązków formalnych i administracyjnych.

Spółka z o.o. stanowi odrębny prawny od przedsiębiorcy- stanowi osobę prawną. Dlatego fakt jej istnienia musi być odnotowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. To oraz obowiązki nałożone przez ustawę o rachunkowości wiąże się z koniecznością składania sprawozdań z działalności, tworzenia pełnych bilansów etc. Generalnie koszty obsługi księgowej, mogą wzrosnąć o kilkaset złotych miesięcznie, tym bardziej że obowiązuje nas pełna rachunkowość. Ponadto należy prowadzić sformalizowany obieg dokumentów odnośnie decyzji zarządu, zgromadzenia wspólników, księgi uchwał. Obieg pieniędzy też jest dużo bardziej skomplikowany, nie ma też swobodnej wymienności pieniędzy firmowych i prywatnych jak w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej.

Innym zauważalnym mankamentem jest podwójne opodatkowanie – spółki jako płatnika podatku CIT, a właścicieli jako płatników PIT od wypłaconych dywidend z zysku. Jeżeli jednak jesteś członkiem zarządu to spółka może wypłacać wynagrodzenie jak normalnemu pracownikowi, tak samo diety służbowe, ryczałty etc.

Jest jednak kilka zalet, które w odpowiednim momencie prowadzenia działalności mogą przeważyć szalę. Przed wszystkim spółka z o.o. jest bardziej wiarygodna, choćby dlatego, że jej wyniki bilansowe są dostępne publicznie, a jej sposób działania jest dość rygorystycznie regulowany przez kodeks spółek handlowych. To może ułatwić nawiązywanie nowych i trwałych relacji gospodarczych, pozyskiwanie kapitału, a także sprzedaż udziałów w całości lub części.

Ponadto spółka daje nieco większe bezpieczeństwo prowadzenia działalności. Wspólnik w przeciwieństwo do przedsiębiorcy odpowiada tylko za długi spółki do wysokości wniesionego wkładu. Warto tylko pamiętać, że członek zarządu w pewnych sytuacjach odpowiada także majątkiem osobistym za zobowiązania spółki.

Przekształcenie w spółkę jest zajęciem nader czasochłonnym oraz pracochłonnym i można dokonać go na kilka sposobów:

- przekształcenie wprost w spółkę kapitałową na mocy notarialnego planu przekształcenia

- korzystne podatkowo wprowadzenie działalności do spółki jako aport lub mniej korzystne w drodze sprzedaży do spółki.

- zakończenie działalności i rejestracja nowej spółki od zera.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!