Podstawy zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zakładanie spółki wiąże się z kilkoma elementami. Spółkę taką może otworzyć jedna lub więcej osób fizycznych oraz prawnych. Nie ma znaczenia pochodzenie ani miejsce zamieszkania. Organem odpowiedzialnym za prowadzenie spółki jest Zgromadzenie Wspólników, Zarząd lub Rada Nadzorcza. Ostatnia z nich jest konieczna w przypadku posiadania kapitału zakładowego w kwocie 500 tysięcy złotych oraz ilości 25 wspólników. Spółką taką mogą kierować mogą osoby fizyczne. Jedna z główny cech spółki z o.o. mówi, że każdy ze wspólników nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W niektórych sytuacjach winą obarczeni są członkowie zarządu.

 

Aby rozpocząć działanie spółki trzeba przygotować umowę, która ma postać aktu notarialnego. Zawiera ona takie elementy jak rodzaj firmy, lokalizacja, przedmiot wykonywanych usług oraz koszt przeznaczonych środków pieniężnych z połączenia kapitału bankowego i przemysłowego. Oprócz tego dochodzi załączenie klauzury o współwłaścicielach posiadających liczbę udziałów wraz ze stawką nominalną, które obejmuje wszystkich wspólników oraz czasie funkcjonowania spółki. Od 8 stycznia 2009 roku każdy najmniejszy kapitał zakładowy zawarty w umowie został pomniejszony o 500 tysięcy złotych. Dodatkowo nie jest analizowany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Istnieją także inne dodatkowe informacje stanowiące zakres umowy i zależą od zastrzeżeń, które mogą mieć współudziałowcy. Takim przykładem mogą być przyznawane lub nakładane zalecenia dla spółki. Trzeba je zawrzeć precyzyjnie biorąc pod uwagę rygor bezskuteczności. Inną kwestią może być zainwestowanie wkładu własnego, aby pokryć koszty całkowicie lub częściowe ulokowane w aport. Aport jest wkładem niemającym formy typowo pieniężnej i dostępny jest do wglądu wyłącznie dla zarządu spółki. Aportem może to być nieruchomość, wierzytelność, patent, a nawet całe przedsiębiorstwo. Również należy go opatrzyć odpowiednią klauzurą, o której wcześniej wspomniano. Jeżeli znajdą się różne inne kwestie zawsze można zasięgnąć źródła na forum dla księgowych i kadrowych, które zawiera wszelkie zagadnienia prawne.

 

Ponadto istnieje jeszcze w kontakcie coś takiego jak wyłączenie lub zakaz wejścia do spółki spadkobierców. Jeśli zdarzy się śmierć któregoś ze wspólników powinno się wcześniej oznaczyć stałe warunki każdego z udziałowców, który przejmie część zysków na siebie. Wliczając w to osoby, które odziedziczyły udziały i nie chcą wejść do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Pora przejść do czynności formalnych związanych z zawarciem umowy. Dokument ten muszą podpisać wszyscy wspólnicy, którzy zgodzili się na wejście w tego typu rodzaj spółki. Konieczne jest również notariusz. Podpisy wszystkich wymienionych osób stanowią uzupełnienie dokumentów w KRS.

 

Przechodząc już na sam koniec, czyli do rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowych trzeba wypełnić formularz w okresie do 6 miesięcy od daty zawarcia spółki. Mimo tego, że nie posiada jeszcze osobowości prawnej może korzystać z aportów, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Jest to ustawowy termin, którego nie należy przekraczać. Po tym czasie nastąpi rozwiązanie spółki. Oprócz wniosku rejestracyjnego trzeba nadać NIP oraz REGON i przesłać do Urzędu Skarbowego oraz GUS. Jeśli chodzi o opodatkowanie związane z towarami i usługami to spółka jest zmuszona do rejestracji, jako VAT-owiec w celu odliczenia podatku. Po załatwieniu wszystkich formalności spółka z o.o. uzyskuje pełną zdolność prawną i może już na bieżąco funkcjonować pod każdym względem.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!