Czym charakteryzuje się akt poświadczenia dziedziczenia?

Osobą odpowiedzialną za przygotowanie aktu poświadczenia dziedziczenia jest notariusz, już więc choćby dlatego dokument pociąga za sobą skutki prawomocnego postanowienia stwierdzającego nabycie spadku. Oczywiście, uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia wymaga wypełnienia pewnych kroków proceduralnych, wśród których na pierwszy plan wysuwa się konieczność skontaktowania się z samym notariuszem i umówienia się na konkretny termin.

Niestety, nasza własna obecność nie musi okazać się wystarczająca, warto więc zadbać o to, aby w podpisywaniu aktu uczestniczyły wszystkie osoby mogące wchodzić w rachubę jako tak zwani spadkobiercy ustawowi lub testamentowi. Nie można też pozwolić sobie na sytuację, w której pomiędzy wspomnianymi osobami trwać będzie spór dotyczący samego spadku lub jego wysokości. W takim przypadku notariusz nie będzie w stanie wykorzystać swoich uprawnień, spadkobiercom pozostanie zaś droga sądowa. Często jednak nawet zgoda zainteresowanych nie jest w stanie przyczynić się do tego, że notariusz przygotuje akt poświadczenia dziedziczenia. Dzieje się tak przede wszystkim wówczas, gdy data otwarcia spadku jest wcześniejsza niż 1 lipca 1984 roku, nie bez znaczenia jest jednak i to, że jego możliwości są ograniczone, gdy w stosunku do spadku już wcześniej sporządzono tego rodzaju akt. Notariusz odmawia sporządzenia aktu również wtedy, gdy w trakcie przygotowania protokoły dojdzie do ujawnienia tych okoliczności, które wskazują, że przy sporządzeniu dokumentu nie pojawiły się wszystkie osoby wchodzące w rachubę jako spadkobiercy lub w sytuacji, w której na jaw wyjdzie, że istniały także inne testamenty otwarte i ogłoszone. Gdy nie ma zarówno małżonka spadkodawcy, jak i innych jego krewnych uprawnionych do dziedziczenia, należy liczyć się z tym, że spadek trafi do gminy lub Skarby Państwa, a nie do innych osób roszczących sobie do niego prawo. Ostatni powód odmowy sporządzenia aktu wiąże się z kwestiami narodowościowymi, nie ma bowiem takiej możliwości, gdy spadkodawca był cudzoziemcem. Problem pojawia się też, że gdy spadek obejmuje prawa rzeczowe lub nieruchomości zlokalizowane za granicą.

Samo stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia ma też swoje ramy czasowe i nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od chwili nabycia spadku. Istnieje jednak wyjątek od tej reguły i mamy z nim do czynienia w momencie, w którym wszyscy znani spadkobiercy wypowiedzieli się już na temat spadku. Sam notariusz jest też zobowiązany do udzielania wszystkich informacji odnoszących się do kwestii związanych z poświadczeniem dziedziczenia, informacja o wymaganych dokumentach i przewidywanych kosztach ma zatem charakter nieodpłatny. Samo sporządzenie aktu wyniesie nas 50 PLN, nie ma przy tym znaczenia, jaka jest wartość spadku, którego dotyczy dokument.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!