Stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego

Sejm obraduje obecnie nad tym, w którym momencie sędziowie Sądu Najwyższego mieliby przechodzić w stan spoczynku. Przeprowadzona nowelizacja podnosi ten wiek o dwa lata do 72 roku życia. w tym momencie ma następować przejście sędziego stan w spoczynku. Senat proponuje to przesunięcie do 75 lat. Tutaj stan spoczynku ma jednak takie samo znaczenie jak w przypadku pracy prawo do emerytury.

W trakcie posiedzenia sejmu posłowie zajmą się obecnie rozpatrywaniem tych poprawek, które wprowadził do tej ustawy Senat. Ustawa ostatecznie ma podnosić ten wiek z lat 70 do 72. Po ukończeniu tego roku życia sędzia będzie już obowiązkowo przechodził w stan spoczynku. Zgodnie z przygotowaną nowelizacją sędzia będzie mógł oznajmić przed Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego, że dalej chce kontynuować zajmowane stanowisko. Powinien tego dokonać pół roku przed 70 urodzinami. Poza oświadczeniem musi także wykazać, że jest zdolny do tego, by pełnić dalej obowiązki sędziego i jego stan zdrowia na to pozwala. Sędziowie, którzy już skończyli 70 lat będą mogli w każdym momencie przejść w stan spoczynku, wystarczy że złożą odpowiednie oświadczenie przed Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego.

Do tej pory ten przepis, który odnosił się do stanu spoczynku brzmiał nieco inaczej. Sedzią automatycznie przechodził w stan spoczynku po ukończeniu 70 lat. Natomiast mógł przejść na swój wniosek w wieku 65 bądź też lat 60, jeśli przed tym pracował na stanowisku sędziego w Sądzie Najwyższym przynajmniej 9 lat. Nowelizacja ma doprowadzić do sytuacji, w której doświadczeni sędziowie będą przez dłuższy czas służyli swoją wiedzą i doświadczeniem w wymiarze sprawiedliwości. Sejm uchwalił tą ustawę 10 czerwca 2014 i niecały miesiąc później Senat wprowadził do niej poprawki, miedzy innymi podnosząc ten wiek jeszcze o trzy kolejne lata.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!