Stypendium państwowe dla absolwentów

Dzisiejsze czasy są dość szorstkie dla młodego człowieka. Mimo tego, że ludzie młodzi wchodzą na rynek pracy wykształceni z wieloma kwalifikacjami często nie mogą przez długi czas znaleźć dla siebie pracy ani miejsca w społeczeństwie. Na jaką pomoc mogą więc liczyć od państwa bezrobotni absolwenci? Czy przysługuje im jakaś forma stypendium, jeśli po szkole licealnej kontynuują naukę? Jakie warunki muszą spełnić, aby dostać pieniądze? 

Kto może otrzymać stypendium państwowe?

Mariusza Ratajkiewicza - Kierownika Działu Aktywizacji Rynku Pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Warszawie tak wypowiada się na ten właśnie temat: "stypendium może dostawać absolwent (absolwentem jest się przez 12 miesięcy od daty ukończenia szkoły podanej w dyplomie), który po pierwsze jest zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla swojego miejsca zamieszkania, a po drugie został przez ten urząd skierowany na szkolenie lub bezpłatny staż u pracodawcy. Każdy absolwent, który spełni te warunki, otrzyma od nas stypendium".

Jak wygląda sytuacja w powiecie warszawskim?

W powiecie tym na staż skierowano w tym roku około 180 absolwentów, natomiast na szkolenie skierowano około 300 absolwentów. Stypendium natomiast jest wypłacane z funduszu pracy w okresie odbywania się danego szkolenia lub stażu. W przypadku szkolenia wypłacana kwota to 60 proc. zasiłku dla bezrobotnych, a w przeliczeniu na gotówkę jest to około 300 zł na miesiąc. Inaczej wygląda sytuacja w trakcie trwania stażu, wypłacane stypendium podczas odbywania stażu to kwota równa kwocie zasiłku. Oczywiście o wszelkie szczegóły dotyczące oferowanych staży, szkoleń czy też wypłacanych stypendiów można zgłosić się do urzędu pracy, gdzie wykwalifikowany pracownik udzieli niezbędnych informacji.

Inne możliwości

Jest również całkiem inna możliwość otrzymania stypendium dla absolwentów, a mianowicie mieszkańcy rejonów zagrożonych bezrobociem strukturalnym (są to miejsca gdzie poziom bezrobocia jest oszacowany na skalę przekraczającą średnią krajową wynoszącą 17,6 %) mogą ubiegać się o stypendium w wysokości 60% wartości zasiłku również w czasie gdy kontynuują naukę w szkole pod warunkiem że uczy się w systemie wieczorowym lub niestacjonarnym czyli zaocznym. 

Podsumowanie

Jak więc widzimy państwo stwarza nam możliwości po które możemy sięgnąć - wymaga to jednak od nas odrobiny zainteresowania i chęci.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!