Dokumenty rozliczeniowe ZUS i ich sporządzanie

Każdy płatnik składek jest zobowiązany do obliczania należnych składek względem ZUS. Deklaracji, które się na takowe składają jest kilka różnych rodzajów, wiec warto byłoby się z nimi wszystkimi zapoznać, aby nie popełniać żadnych błędów w rozliczeniach. Takowe składki płacone są za każdy miesiąc kalendarzowy. Jak wspominaliśmy, rozliczenia składek płatnik dokonuje na odpowiednich formularzach rozliczeniowych. Najbardziej powszechny jest tutaj druk ZUS DRA, do którego dołącza się również inne raporty imienne raporty miesięczne.

Poszczególne deklaracje

ZUS DRA – jest to dokument zbiorczy za wszystkich ubezpieczonych i z wszystkich tytułów. Zawiera w sobie rozliczenia składek, jak również wypłaconych w danym miesiącu świadczeń finansowanych z ubezpieczeń społecznych, jak również budżetu państwa. W deklaracji rozliczeniowej płatnik musi dokonać także rozliczenia na Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Raport miesięczny ZUS RZA – sporządzany jest przez osobę ubezpieczoną, która podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu, która jest zgłoszona w dokumencie ZUS ZZA. Warto wiedzieć, aby w raporcie wykazać podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

ZUS RSA – to kolejny raport miesięczny, który zawiera informację i przerwach w opłacaniu składek, jak również o wszystkich wypłaconych świadczeniach.

Co powinny zawierać dokumenty?

Przede wszystkim datę oraz szczegółowe dane płatnika wraz z jego podpisem. Jest to konieczne to właściwego zidentyfikowania w systemie ZUS i odpowiedniego naliczenia składek. Radzimy unikać jakichkolwiek błędów w deklaracjach, bowiem zazwyczaj ich zidentyfikowanie trochę trwa, a tymczasem mogą spotkać Cię nieprzyjemności ze strony urzędników oraz niepotrzebne wezwania do zapłaty.

Nie można także zapominać o terminowym regulowaniu wszystkich składek, bowiem jest to niezwykle dokładnie sprawdzane i w razie jakichkolwiek problemów z pewnością będziesz narażony na dodatkowe odsetki związane ze spłatą. Najlepiej jest mieć w firmie zatrudnioną księgową, która się wszystkim zajmie i w razie czego poinformuje Cię o wszystkich zmianach w zakresie spraw podatkowych. 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!