Wypadek przy pracy - zasiłek także dla zleceniobiorcy

W przypadku, gdy dojdzie do wypadku przy pracy czy w drodze do pracy pracownik będzie uprawniony do wypłaty ubezpieczenia wypadkowego. Odszkodowanie będzie wypłacone niezależnie czy ma się chorobowe czy też nie. Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym zakładają, że pracownik ulega wypadkowy przy pracy, jeśli uraz był spowodowany w momencie gdy pracownik

- wykonywał zadania związane z poleceniami przełożonych

- wykonywał zadania dla przełożonych bez ich nakazu

- był do dyspozycji szefa w czasie drogi do pracy

- odbywał służbową podróż, czy wykonywał na wyjeździe obowiązki związane z pracą.

Aby otrzymać takie świadczenie socjalne trzeba zgłosić fakt takiego wypadku do szefa. Jego obowiązkiem będzie ustalenie okoliczności związanych z wypadkiem i sporządzenie dokumentów, które są niezbędne do tego, by móc zgłosić sprawę do ZUS i oczekiwać na ich rozpatrzenie wypadku. Poszkodowany zleceniobiorca też ubezpieczony Zleceniobiorcy według ustaw również podlegają ubezpieczeniu rentowemu, emerytalnemu i wypadkowemu. Do chorobowego mogą przystąpić dobrowolnie i nie będzie to wpływać na to, jaki pakiet świadczeń będą otrzymywać przy wypadku przy pracy. Prawo do 100 proc. podstawy wymiaru Ubezpieczonemu będzie przede wszystkim przysługiwało odszkodowanie ora zasiłek choroby, który będzie wypłacany z ubezpieczenia wypadkowego. Zasiłek jest należy od pierwszego dnia, gdy było się niezdolnym do pracy. Odejmuje się okres, w którym osoba ma dalej prawo do wynagrodzenia. Jeśli ubezpieczony po wyczerpaniu zasiłku jest niezdolny do pracy może otrzymywać świadczenie rehabilitacyjne. Zasiłek i świadczenie będą przysługiwać w wysokości 100% wymiaru podstawy. Inaczej liczone podstawy zasiłku Dla etatowców podstawa jest liczona na podstawie składek na ubezpieczenia zdrowotne i emerytalne. W przypadku zleceniobiorców zasiłek liczony jest tak jakby był zasiłkiem z ubezpieczenia chorobowego. Będzie to oznaczać, że przy podstawie wymiaru bierze się pod uwagę przychód z ostatniego roku, który był podstawą do składek ZUS i zmniejsza się go o 13,71%. W sytuacji, gdy niezdolność do pracy pojawiła się przed okresem roku pracy przychód liczyć się będzie z okresu ubezpieczenia, który był płacony. Inaczej będzie w przypadku pracy na etacie a inaczej przy umowie zlecenie Brak prawa do „wypadkowego” Oczywiście są pewne obostrzenia co do tego jakie świadczenia będą przysługiwały ubezpieczonemu. Między innymi ministerstwo pracy i polityki społecznej przygotowuje co do tego różne poradniki.

Jeśli wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez ubezpieczonego przepisów, które odnoszą się do bezpieczeństwa i ochrony życia i zdrowia to takie ubezpieczenie nie będzie się należało. Również wypłaty z ubezpieczenia wypadkowego nie będzie dostawała osoba, która była nietrzeźwa w momencie wypadku bądź też była pod wpływem środków odurzających czy substancji psychotropowych, które mogłyby w znaczącym stopniu przyczynić się do spowodowania tego wypadku. Muszą być brane pod uwagę te wszystkie kwestie, które mogły mieć znaczenie i mogły spowodować dany wypadek. Dopiero po ich rozważeniu zasiłek może być wypłacony.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!