Jak skorzystać z urlopu ojcowskiego

Ojciec dziecka, który pracuje ma prawo do urlopu ojcowskiego. Może również z niego skorzystać, jeśli matka dziecka będzie sprawować nad nim osobistą opiekę. Uprawnionym do takiego urlopu jest ojciec dziecka, który jest pracownikiem. Będzie więc przysługiwał ojcu, który jest zatrudniony w ramach przepisów kodeksu pracy. Nie będą mieli prawa do takiego urlopu ojcowie, którzy pracują w ramach umów cywilnoprawnych oraz takie, które prowadzą działalność gospodarczą.

W ramach trwania takiego urlopu pracownik ma prawo do pełnego zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100%. Prawo będzie przysługiwać do: - momentu jak dziecko skończy roczek. - momentu, gdy upłynie 12 miesięcy od daty postanowienia, które będzie orzekać o przysposobieniu jednak nie później niż jak dziecko skończy 7 lat. W przypadku dziecka wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego takie prawo do urlopu przysługuje nie później niż w 10 roku życia. Prawo nie będzie uzależniać możliwości pójścia na urlop ojcowski od tego czy rodzice korzystają również z innych form urlopu, które związane są z rodzicielstwem. W przepisach nie ma definicji określenia ojciec wychowujący dziecko. Można jednak założyć, że wychowanie związane jest z władzą rodzicielską w różnych jej sferach. Będzie to dotyczyć zarówno kwestii formalnej jak i faktycznego stosowania. Gdy ojciec dziecka jest takiej łady pozbawiony będzie trudno mówić o wychowaniu dziecka. Możemy również uznać, że w takim przypadku urlop raczej nie będzie dany takiemu ojcu. Jeszcze inny problem pojawi się, jeśli rodzice będą w separacji. Formalnie bowiem nie będzie wtedy zakazu korzystania z urlopu ojcowskiego oczywiście jeśli będzie on uczestniczył w wychowaniu takiego dziecka. Kiedy pracodawca może przerwać pracownikowi urlop Pracownik, który jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nie będzie wychowywał dziecka a co za tym idzie nie będzie miał prawa do urlopu ojcowskiego.

Wniosek pracownika Urlop ojcowski udzielany jest na wniosek złożony przez pracownika. Osoba, która chce z takiego urlopu skorzystać musi złożyć wniosek przynajmniej 7 dni przed dniem, w którym chciałaby taki urlop rozpocząć. Jeśli taki termin 7 dni nie został zachowany pracodawca nie ma obowiązku by urlop takiemu pracownikowi udzielić. W tej sytuacji wszystko zależy od jego woli. Pracownik powinien złożyć wniosek w formie pisemnej. Nie można tego robić w trakcie rozmowy telefonicznej, w ramach wiadomości sms czy email, ponieważ taki wniosek nie będzie miał wartości formalnej.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!