Jak wygląda proces nabycia spadku?

Do poświadczenia nabycia spadku będziemy potrzebowali przede wszystkim pomocy sądu lub notariusza. Musimy mieć na uwadze to, że kancelaria notarialna nie zawsze jest odpowiednim miejscem do załatwiania spraw spadkowych. Warto zatem dowiedzieć się, w jakich sytuacjach należy udać się do notariusza, a kiedy konieczna będzie pomoc sądowa.

Pierwszym krokiem do poświadczenia praw do spadku w sądzie jest złożenie odpowiedniego wniosku o stwierdzenie nabycia praw do spadku. Taki wniosek może zgłosić każdy, u kogo tylko występuje stosowny interes prawny – mogą to być zarówno sami spadkobiercy jak i wierzyciele spadkobiercy lub spadkodawcy. Stroną w takim postępowaniu może być każdy, jeżeli tylko postępowanie w jakikolwiek sposób dotyczy jego praw. Organem który rozstrzyga w tego typu sprawach jest sąd rejonowy przypisany do ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. W składanym przez nas w sądzie wniosku muszą znaleźć się także dodatkowe załączniki, konieczne do pomyślnego przeprowadzenia całej sprawy. Są to przede wszystkim skrócone odpisy aktów prawa cywilnego. Wniosek taki powinien również zawierać akt zgonu, względnie akt małżeństwa spadkodawcy oraz akt urodzenia spadkobiercy. Jeżeli wniosek składa córka spadkodawcy, to może być konieczny również jej akt małżeństwa, bowiem w ich przypadku następuje zazwyczaj zmiana nazwiska. Wniosek o stwierdzenie nabycia praw z testamentu musi również zawierać skrócony odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz jego testament. W celu otrzymania stwierdzenia o nabycie spadku należy również wpłacić opłatę w wysokości 50 zł. Stwierdzenie o nabyciu spadku lub poświadczenie dziedziczenia musi nastąpić maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy od otwarcia spadku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której wszyscy pozostali spadkobiercy zdążyli już złożyć oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Oświadczenie o odrzuceniu spadku lub przyjęciu go z dobrodziejstwem inwentarza należy złożyć w towarzystwie notariusza lub w sądzie rejonowym działającym w okręgu będącym miejscem zamieszkania osoby składającej takie oświadczenie. Takie oświadczenie można także złożyć w sądzie rejonowym w toku postępowania o stwierdzenie praw do otrzymania spadku. Istnieje także wiele sytuacji, w których takie dziedziczenie musi poświadczyć notariusz. Dzieje się tak na przykład w przypadku, kiedy do spadku sporządzono już wcześniej akt poświadczenia dziedziczenia albo też wydano postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Załatwienie wszystkich takich formalności wiąże się również z koniecznością wnoszenia kilku różnych opłat w wysokości od 50 do 100 zł.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!