Zawiłości związane z darowizną nieruchomości

Przekazanie mieszkania lub innej nieruchomości w darowiźnie członkowi naszej rodziny jest możliwe. Wskazane jest jednak dopełnienie pewnych formalności, w innym wypadku bowiem może okazać się, że konieczne stanie się odprowadzenie podatku, który wcale nie jest najmniejszy.

Sama umowa darowizny to zobowiązanie darczyńcy do bezpłatnego świadczenia kosztem majątku na rzecz obdarowanego. Jeśli mamy uznawać ją za ważną, powinna zostać zawarta w formie aktu notarialnego, osoba obdarowana nie może zaś zapomnieć o tym, że w ciągu sześciu miesięcy od momentu otrzymania darowizny, musi zgłosić informację na jej temat do urzędu skarbowego. Gdy darowizna ma charakter aktu notarialnego, nie musimy już martwic się tego rodzaju formalnościami, spoczywają one bowiem na notariuszy. Umowa darowizny może zawierać zresztą zapis mówiący o warunkach koniecznych do spełnienia, jeśli osoba obdarowana chce trzymać przedmiot darowizny. I tego rodzaju posunięcie zasługuje na uwagę, stanowi bowiem pewne zabezpieczenie dla darczyńcy. Ten ostatni ma zresztą prawo do odwołania jeszcze niewykonanej darowizny jeśli po zawarciu umowy uległ zmianie jej stan prawny.

Odwołanie darowizny jest możliwe i wówczas, gdy osoba, która ją otrzymała dopuściła się rażącej niewdzięczności w stosunku do darczyńcy. Decydując się na darowiznę nieruchomości musimy mieć na uwadze i to, że będzie ona związana z kwestiami podatkowymi. Owszem, nie zawsze będziemy musieli ponosić koszty z nią związane, z podatku zwolnione są bowiem darowizny wówczas, gdy otrzymuje je małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, pasierb, macocha lub ojczym darczyńcy. Konieczne jest jednak powiadomienie nas o fakcie dokonania darowizny w nieprzekraczalnym terminie sześciu miesięcy. Niedopełnienie tej formalności sprawia, że podatek będzie musiał być zapłacony, a Urząd Skarbowy nie uczyni już wyjątku ze względu na stopień pokrewieństwa. Z obowiązkiem podatkowym należy liczyć się w jeszcze jednej sytuacji, nie powinniśmy bowiem zapominać o tym, że darowana nieruchomość może być sprzedana. Niestety, jeśli zdecydujemy się na ten krok przed upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym otrzymaliśmy darowiznę, Urząd Skarbowy będzie oczekiwał od nas uregulowania kwestii finansowych. Wyjątkiem od reguły jest jedynie przekazanie środków uzyskanych z tytułu darowizny na tak zwane własne cele mieszkaniowe, jednak i w tym wypadku nie możemy przekroczyć terminu, który wynosi dwa lata.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!