Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Przez dynamicznie zmieniające się otoczenie gospodarcze przedsiębiorstwa stawiane są przed szerokim wachlarzem potrzeb, celów oraz wyzwań jakie niesie za sobą prowadzenie działalności w obecnych realiach rynkowych. W związku z tym podejmują one wielokrotnie decyzję o restrukturyzacji prowadzonej działalności, mającą na celu wzrost, ekspansję, chęć zachowania posiadanej już pozycji rynkowej, bądź też niejednokrotnie proces restrukturyzacji traktują jako możliwość ochrony przed upadłością firmy. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący cen transferowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Przeczytaj go koniecznie!

Jak wygląda przeorganizowanie działalności?

Zacznijmy od tego, że zmiany potrzeb klientów, konkurencyjność innych podmiotów, oczekiwania kontrahentów (np. banków), zmiany regulacji prawnych, to tylko niektóre z czynników mających bezpośredni wpływ na podjęcie przez przedsiębiorstwo decyzji o restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej. Oczywiście przeorganizowanie działalności może odbywać się na przykład poprzez fuzję z innymi przedsiębiorstwami bądź też wydzielenie wybranego obszaru działalności lub też konsolidację. Przez restrukturyzację będziemy rozumieć proces znacznych zmian koncepcji i praktycznych rozwiązań funkcjonalnych przedsiębiorstwa, w taki sposób aby uzyskało ono konkurencyjną pozycję zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym. Natomiast celem restrukturyzacji jest przede wszystkim wzrost wartości przedsiębiorstwa.

Odmiany restrukturyzacji

Przede wszystkim możemy wyróżnić kilka odmian restrukturyzacji:

- restrukturyzacja przedmiotowa, w której dokonywane są zmiany systemowe dotyczące sfery techniczno-organizacyjnej,

- restrukturyzacja podmiotowa, związana jest z obszarem prawno-ekonomicznym,

- restrukturyzacja naprawcza, przeprowadzana w przedsiębiorstwach chylących się ku upadłości, która za cel stawia sobie doprowadzenie do poprawy sytuacji finansowej firmy, jak i do jej „uzdrowienia”,

- restrukturyzacja rozwojowa, oparta o strategie przedsiębiorstwa, która zakłada stały rozwój firmy poprzez poprawę jakości sprzedawanych produktów wraz z ulepszaniem prowadzonych działań marketingowych.

Na czym polega restrukturyzacja?

Możemy mieć też do czynienia z restrukturyzacją dotyczącą organizacji i działalności firmy po przez usprawnienie organizacji przedsiębiorstwa. W ramach reorganizacji w sferze organizacyjnej, przedsiębiorstwo powinno dokonać zmian w swojej strukturze organizacyjnej wraz z udoskonalaniem procesów zarządzania, zwiększyć efektywność systemu informacyjnego działającego w firmie i przeanalizować prace działów administracyjnych. Powinno ono też dokonać zmian w prowadzonej działalności wytwórczej.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!