Po co zawiera się umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości najczęściej jest poprzedzona przygotowaniem umowy przedwstępnej. Jest to rozwiązanie, które będzie korzystne dla obu stron takiej transakcji. Wtedy kupujący ma pewność, że sprzedający nie sprzeda już nikomu nieruchomości a gdyby nawet umowa nie doszła do skutku to będzie mu się należeć odszkodowanie.

Istota umowy

Umowa przedwstępna to dokument, w którym strony zobowiązują się do dokonania konkretnej czynności i zawarcia umowy w przyszłości. Jeśli do zawarcia zobowiązuje się jedynie pojedyncza strona to druga strona nie ma żadnych uprawnień do żądania zawarcia umowy przyrzeczonej. W praktyce takie umowy są więc rzadkością i wykorzystuje się umowę przedwstępną do zobowiązania dwustronnego, tak że obie strony zobowiązują do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy. Dlaczego warto zawrzeć umowę przedwstępną? Umowa przedwstępna jest przede wszystkim zabezpieczeniem obu stron przyszłej transakcji. W ten sposób partnerzy mają czas na to, by się zapoznać i dopracować ze sobą wszystkie szczegóły umowy. Taka umowa ma na celu również przygotowanie umowy właściwej i będzie sankcjonować cały proces zawarcia takiej umowy. Skutki prawne umowy przedwstępnej mogą być dwojakie:

- słabszy polega na tym, że gdy nie dojdzie do zawarcia przyrzeczonej umowy można żądać należnego odszkodowania. Trzeba jednak wykazać, że w związku z tym, że umowa nie jest zawarta dana osoba poniosła jakąś szkodę. Dlatego w umowie warto zawrzeć zastrzeżenie o karze umownej, gdyby nie miało dojść do ustalonej transakcji. Wtedy nie będzie trzeba pokazywać własnej szkody.

- silniejszy skutek polega na tym, że można domagać się zawarcia umowy przyrzeczonej. Domaganie się skutku silniejszego jest uzależnione od tego czy w przedwstępnej umowie były warunki, od których będzie potem zależała ważność umowy przyrzeczonej. Przede wszystkim chodzi o formę. G

dy umowa przedwstępna odnosiła się do sprzedaży nieruchomości i była w formie aktu notarialnego to można dochodzić, by umowa przyrzeczona była również zawarta a nie tylko zatrzymywać się na odszkodowaniu. Gdy jedna ze stron nie chce zawrzeć umowy Gdy kontrahent będzie się uchylał od zawarcia umowy definitywnej będzie można występować z powództwem do sądu. I wyrok sądu w takiej sytuacji będzie zastępował oświadczenie woli kontrahenta, gdy nie chciał zawrzeć umowy przyrzeczonej. Dodatkowo zawartą umowę przedwstępną przed notariuszem można także ujawnić w ramach księgi wieczystej. Plusem takiej umowy przy sprzedaży nieruchomości będzie właśnie to, że można dochodzić jej zawarcia. Jeśli umowa była tylko w formie pisemnej będzie można domagać się jedynie odszkodowania od strony, która była zobowiązana.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!