Skutki podatkowe poza Unią Europejską

Coraz częstszą formą inwestycji, jest ta sygnaturowana logo Unii Europejskiej. O ile z rozliczeniem działalności, która ma siedzibę na terenie Unii nie ma większego problemu, to schody pojawiają się wtedy, gdy fundusz inwestycyjny bazuje poza granicami państw członkowskich. W takich przypadkach, zwrot nadpłaty w podatku dochodowym z tytułu dywidend wypłaconych za udziały w polskiej spółce organy podatkowe muszą ustalić, czy podatnik wykonuje działalność na warunkach równoważnych z tymi, które stosuje się do funduszy inwestycyjnych z siedzibą na terytorium Unii.

Jeśli wyniki przeprowadzonych badań posiadają pozytywny efekt, to według decyzji Sądu Administracyjnego, należy wziąć pod uwagę wniosek o zwrot nadpłaty zapłaconego podatku od osób prawnych. Kołem napędowym tego typu rozwiązań, stała się sprawa z 2014 roku, rozpatrywana właśnie przez wyżej wymieniony Sąd Administracyjny w stolicy. Proces sądowy, dotyczył spółki z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, która ubiegała się o stwierdzenie nadpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych oraz jego zwrot. Problem tkwił jednak w tym, iż system podatkowy w USA, znacznie różni się od rodzimego. Argumentem funduszu inwestycyjnego w walce o wygraną był fakt, że spółka w danym okresie posiadała siedzibę w Polsce, dlatego też podlega danym normom. Kolejną kwestią podjętą przez amerykańskiego podatnika, była teza która mówiła o tym, iż stosunek organów podatkowych ma charakter arbitralny, co jest krzywdzące w stosunku do spółek z poza granic Unii Europejskiej. Rzeczywiście, system zdaniem innych może być pewną formą dyskryminacji, powiem kryterium zwrotu podatku, oparte jest na zlokalizowaniu siedziby, co jest pojęciem względnym. Z jednej strony zwolnione są wszelkie dochody funduszy z siedzibą w Polsce, z drugiej zaś nie są zwolnione żadne dochody funduszy amerykańskich. Argumentacja amerykańskiego funduszu inwestycyjnego, okazała się być wystarczająco silna.

W rezultacie, warszawski Sąd Administracyjny, wyraził zgodę na ponowne rozpatrzenie sprawy. Ostatecznie, Sąd nakazał organom podatkowym ponowną interpretację przepisu art. 6 ust. 1 pkt 10 updop oraz dokonać porównania działalności skarżącego funduszu z funduszami działającymi na podstawie regulacji krajowej, tym samym zalecając przyjęcie szerszej perspektywy w rozpatrywaniu tego typu wniosków.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!