Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw

Ulgi stanowią pomoc oraz dają szerszy wachlarz możliwości inwestowania w usługi doradcze oraz udział w targach bądź wystawach. Rozporządzenie Rady Ministrów pochodzi z 31 marca 2009 roku dotyczy ulg podatkowych, które pozwolą pomóc małym i średnim firmom spłacić zobowiązania. Nowa ustawa uprawomocniła się miesiąc później i zawiera kilkanaście znaczących kwestii.

                                        

Po pierwsze możliwe jest przedłużenie terminu płatności lub zapłacenie podatku w określonych ratach. Oprócz tego dochodzą zaległości, odsetki za nieterminową spłatę bądź inne, które zdefiniowane są w Ustawie o ordynacji podatkowej. Dokładniej mówiąc w artykule 53a. One również będą mogły zostać odroczone lub rozłożone na raty. To nie wszystko. Jest także możliwe umorzenie wszystkich lub części opłat prolongacyjnych oraz podatkowych, a także odsetek związanych z opóźnieniami. Dotyczy się to nawet tych ulg, które były przyznawane w zakresie wsparcia indywidualnego.

 

Gdy całkowita wartości dotacji brutto przekracza 7.5 oraz 2.5 mln euro na jednego przedsiębiorcę, który ulokuje kapitał w jeden projekt inwestycyjny albo dotyczący usług doradczych ewentualnie uczestnictwa w targach można zapewnić osobistą pomoc finansową. Jest ona dostarczana przez Komisję Europejską, która wcześniej musi zaakceptować taką możliwość. Informacje o tym są zawarte w § 2, a dokładniej w punkcie 2. Jeżeli znają się takie warunki, które nie będą określone w tym rozporządzeniu oznacza to, że nie podlegają obwieszczeniu przez Komisję Europejską.

 

Oprócz tego dochodzą także ograniczenia. Chodzi o zakaz przyznawania pomocy małym i średnim firmom, które są zagrożone. Do tego dochodzi całkowite ograniczenie udzielania pomocy i wypłacania pieniędzy przedsiębiorcy, który musi zwrócić wykorzystane wcześniej wsparcie udzielone przez Komisję Edukacyjną. Dotyczy to również zapomogi, która była niezgodna z prawem i powszechnie panującym rynkiem. Dokładne informacje określone są § 4 ustępie 1.

 

Wracając jeszcze do tematu zagrożeń chodzi o trzy rodzaje takich firm. Jedna z nich to spółka z o.o., która straciła ponad 50% odnotowanego kapitału wliczając w to z ¼ w okresie jednego roku. Inny rodzaj to spółka, której kilku członków nie odpowiada za zobowiązania finansowe. Tutaj także istnieje ta sama zasada jak w przypadku spółki z o.o. z tą różnicą, że taka informacja zawarta jest w sprawozdaniu finansowym. Trzeci typ spółek należą do kategorii z postępowaniem upadłościowym. Dokładną charakterystykę określa § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia.

 

Ostatnia wątek dotyczy już samej pomocy na inwestycje. Nie można ona przekroczyć 20% wydatków w małej firmie oraz 10% wydatków biorąc pod uwagę średniego przedsiębiorcę. To zawiera § 8 ust. 1. Wsparcie to może dotyczyć inwestycji dotyczących przetwarzania i wprowadzania na rynek produktów rolnych, usług świadczonych przez doradców zewnętrznych i udziału w targach lub wystawie. Może być pokryte maksymalnie 50% ich wartości. Taką pomoc oblicza się biorąc pod uwagę koszty płac brutto wraz z obowiązkowymi składami na ubezpieczenia społeczne lub koszty przedsięwzięć. Dokładniej mówiąc są to miejsca pracy związane z samą inwestycją, uruchomione w przeciągu 3 lat od ich zakończenia oraz ze wzrostem netto ilości pracowników w zestawieniu ze średnią w przeciągu roku.

Aby móc skorzystać z takich zniżek trzeba utrzymać nowe miejsca pracy przez minimum 3 lata licząc od okresu wybudowania. Wszystkie przepisy ważne są od 30 czerwca 2014 roku. Warto więc z nich skorzystać i otrzymać w ten sposób dodatkowe wsparcie dla siebie.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!