Jak uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu

Jeśli nie będzie stwierdzenia, w którym określi się, że lokal jest samodzielny nie będzie można w związku z tym wyodrębnić mieszkania. Innymi słowy, jeśli chce się, by dane mieszkanie stanowiło oddzielny od budynku przedmiot obrotu trzeba doprowadzić do sytuacji, w której stanie się ono całkowicie samodzielne. O tej samodzielności będzie decydował właściwy terytorialnie starosta powiatowe, a w przypadku miast prezydent, wójt bądź burmistrz.

Do kogo kierować

Jeśli chce się złożyć wniosek w sprawie o stwierdzenie samodzielności lokalu należy skierować sprawę do właściwego starosty. To on będzie zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym jednostką uprawnioną do tego, by wydawać takie właśnie zaświadczenie, w którym stwierdzona będzie samodzielność lokalu. W przypadku miast, które występują na prawie powiatu będzie się tym zajmował właściwy miejscowo wójt, burmistrz bądź też prezydent miasta. Oczywiście niezależnie od tego kto będzie uprawniony, zawsze to uprawnienie trzeba rozpatrywać w zakresie miejscowym.

Dokumenty

Podstawowym dokumentem w takiej sprawie będzie oczywiście złożenie należytego wniosku z prośbą o to, by było wydane zaświadczenie o samodzielności lokalu. Wnioski takie przygotowane są w postaci gotowych wzorów. Dostępne będą w starostwie powiatowym bądź urzędzie gminy. Zawsze znajdziemy je w miejscach, gdzie takie wnioski możemy również składać. Do wniosku powinno się dołączyć stosowne rysunki z dokumentacji oraz szkice i rzuty oraz przekroje pomieszczeń. Opłaty Każde przygotowane zaświadczenie kosztuje 17 złotych. Pieniądze takie należy przekazać bezpośrednio na konto tej jednostki, która będzie właściwa do wydania takiego zaświadczenia. Oczywiście można dokonać tego w ramach przelewu bankowego jak i też poprzez wpłacenie tych pieniędzy w kasie bezpośrednio w danym urzędzie. Do przygotowywanego wniosku należy dołączyć jako załącznik dowód dokonanej wpłaty.

Forma

Zaświadczenie wydawane jest przez uprawnioną do tego jednostkę w formie dokumentu, w którym stwierdza się samodzielność lokalu, co do którego odnosił się dany wniosek. . Termin jeśli chodzi o sprawy, w których wnioskuje się o samodzielność lokalu mamy obowiązujące terminu ustawowe. Zaświadczenia powinny być wydawane bez zwłoki, przy czym powinno się dążyć do tego, by czas oczekiwania na wydanie takiego zaświadczenia nie przekraczał 7 dniu.

Odwołanie

W pewnych sytuacjach starosta może odmówić nam wydania zaświadczenia, będzie do dokonane w formie stosownego postanowienia, które oczywiście jest zaskarżalne. Można na takie postanowienie przygotować stosowne zażalenie. Kieruje się takie zażalenie do właściwego wojewody i ma się na to 7 dni. Trzeba je odpowiednio udokumentować i uzasadnić, że podjęta przez starostę czy wójta decyzja była niewłaściwa. Jeśli uda się stosownie udokumentować takie zażalenie można oczekiwać, że zostanie podjęta decyzja, które sprawi, że zaświadczenie zostanie nam wydane.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!