Niegodność dziedziczenia

Pojęcie niegodności dziedziczenia pojawia się w księdze czwartej kodeksu cywilnego. Uznanie za niegodnego dziedziczenia będzie niosło za sobą wiele przykrych konsekwencji. Jest to instytucja, która ma zapobiegać dziedziczeniu przez osobę, która dopuszczała się przeciwko spadkodawcy jakiegoś przestępstwa bądź też dopuściła się działań umyślnych, które mogły sprawić, że nie było dobrowolności przy rozporządzaniu dobrami w czasie przygotowania testamentu.

Według przygotowany w kodeksie cywilnym przepisów, spadkobierca może być uznawany za niegodnego dziedziczenia jedynie przez sąd i jeśli dopuścił się przestępstwa umyślnego przeciwko spadkodawcy bądź też groźbą lub podstępem doprowadził do zmiany rozporządzeń testamentu. Ewentualnie również, gdy podstępnie i umyślnie zniszczył bądź te ukrył testament spadkodawcy, podrobił bądź przerobił go w całości albo też zmienił jakąś jego część na swoją korzyść Spadkobierca, który został uznany za niegodnego dziedziczenia jest wyłączony z dziedziczenia i będzie traktowany w taki sposób jakby nie dożył otwarcia spadku. Uznania za niegodnego dziedziczenia może żądać każdy, jeśli posiada w tym interes. Można wystąpić z takim wnioskiem do sądu w ciągu roku od dnia, w którym powzięliśmy wiedzę o tym, że osoba jest niegodna dziedziczenia. Nie może to jednak nastąpić później niż trzy lata od otwarcia spadku. Spadek jest otwarty z chwilą śmierci, a spadkobierca będzie go nabywał właśnie w momencie otwarcia.

W kodeksie cywilnym znajdziemy sytuacje, w których spadkobierca nie może być uznany za niegodnego. Jeśli spadkodawca przebaczył spadkobiercy nie można tego dokonać. Przepisy mogą więc chronić zarówno spadkodawcę jak i spadkobiercę, który mógłby potencjalnie być uznany za niegodnego. Jeśli w chwili przebaczenia była zdolność do czynności prawnych u spadkodawcy wystarczy to do tego, żeby nie można było potem uznać takiej osoby za niegodną dziedziczenia. Jest to gwarancja, że zawsze testament jest przygotowany bez udziału osób trzecich jedynie dobrowolnie przez spadkodawcę.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!