Zakładanie spółki z o.o. przez Internet

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to najwyższa forma działalności gospodarczej zaraz po spółce akcyjnej. Chcąc założyć taką spółkę można obecnie skorzystać z nowoczesnej formy jaką będzie możliwość założenia firmy przez internet. Już od ponad roku można zakładać spółkę z o.o. bez wychodzenia z domu. Taką możliwość daje nam obecnie Kodeks Spółek Handlowych Jak zarejestrować spółkę przez Internet? Przy zakładaniu spółki najważniejszym krokiem będzie przygotowanie formularza umowy. Można go znaleźć w systemie teleinformatycznym, który funkcjonuje na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Wypełniony formularz powinien być podpisany podpisem elektronicznym. Jeśli chce się wypełnić formularz umowy spółki należy zdecydować się na założenie konta we wspomnianym systemie teleinformatycznym.

Przy zakładaniu konta będzie trzeba podać wiele istotnych danych, które będą identyfikować daną osobę. Między innymi należy podać numer PESEL oraz dane z dokumentu tożsamości. Dodatkowo, gdy chcemy, by konto stało się dostępne musimy także zadbać o jego uwierzytelnienie. Do tego uwierzytelniania będzie dochodzić za pomocą podpisu elektronicznego lub też bezpiecznego podpisu elektronicznego, który będzie weryfikowany na podstawie kwalifikowanego certyfikatu. Sporządzając umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy stosować formularz teleinformatyczny. Dość istotnym zastrzeżeniem, które będzie dotyczyć tego formularza będzie brak możliwości dokonywania modyfikacji w jego treści. Jeśli chce się zawrzeć umowę z innymi zapisami niż te tradycyjne zapisane w formularzu musimy założyć spółkę w sposób tradycyjny. Gdy już wypełnimy formularz musimy podpisać go za pomocą podpisu elektronicznego. Umowa spółki będzie zawierana w ten sposób, że wprowadzone muszą zostać do systemu wszystkie konieczne dane, a następnie będzie trzeba złożyć podpis elektroniczny. Czy można zmienić wzorzec po rejestracji? W tej chwili wspólnicy mają możliwość dokonywania różnych zmian w umowie spółki nawet takich, które w internetowym wzorcu nie są brane pod uwagę. Takie zmiany musza mieć jednak formę aktu notarialnego. Co po podpisaniu umowy? Gdy już umowa spółki zostanie podpisana i zawarta użytkownicy, którzy będą do tego upoważnieni muszą podpisać listę wspólników i złożyć należyte oświadczenie członków zarządu o tym, że wniesione zostały wkłady na pokrycie kapitału zakładowego oraz wniosku o rejestrację spółki. Kapitał zakładowy powinno się wnosić w ciągu 7 dni od wpisania spółki do rejestru. Gdy zakłada się spółkę w tradycyjnej formie należy zastosować formę aktu notarialnego.

Przy zakładaniu spółki za pomocą wzorca umowy nie będzie trzeba przygotowywać takiego aktu. Sąd rejestrowy jest zobowiązany rozpatrzeć taki wpis o założenie spółki w ciągu jednego dnia od momentu, gdy do niego wpłynie. W momencie, gdy są braki sąd wezwie do ich usunięcia i po usunięciu w ciągu 7 dni sprawdzi czy wniosek już jest kompletny. W ciągu siedmiu dni od momentu zarejestrowania spółki przez internet jej zarząd powinien złożyć w sądzie rejestrowym wzory podpisów członków zarządu, które będą złożone przed sędzią albo będą uwierzytelnione notarialnie. Do sądu powinno się przynieść także oświadczenia wszystkich członków zarządu, które będą potwierdzały, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wszystkich wniesione w całości. Trzeba tego dokonać, jeśli wcześniej nie dołączono tego do zgłoszenia spółki.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!