Upadłość nie dla każdego

Przeszkody w ogłoszeniu upadłości

Ogłoszenie upadłości ma na celu przede wszystkim zaspokojenie roszczeń i zabezpieczenie interesów wierzycieli danego przedsiębiorstwa. Podstawą dla wydania przez sąd odpowiedniego orzeczenia jest stwierdzenie stanu niewypłacalności dłużnika, który nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań w sposób pełny i terminowy. Od chwili wystąpienia takich okoliczności przedsiębiorca ma dwa tygodnie na złożenie wniosku. Możliwość taką posiadają wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i zawodową – osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne o zdolności prawnej oraz spółki z o.o., spółki akcyjne nieprowadzące działalności, wspólnicy spółek partnerskich lub osobowych spółek handlowych. Przygotowanie stosownych dokumentów i ich złożenie w celu rozpatrzenia nie jest jednak jednoznaczne z wydaniem orzeczenia przez sąd. Nie każdy przedsiębiorca może ogłosić upadłość, chociaż w sytuacji braku środków na dalsze funkcjonowanie wydaje się to oczywiste. Najczęstszą przeszkodą okazuje się zbyt mały majątek dłużnika, który po likwidacji nie pokryłby kosztów sądowych oraz zobowiązań wobec wierzycieli, co uniemożliwia ogłoszenie upadłości. Nie zostałby zatem spełniony jej podstawowy cel, czyli zadbanie o interesy poszkodowanych podmiotów.

 

Podmioty, które nie mogą ogłosić upadłości

Sytuacja dłużnika, który nie dysponuje wystarczającym majątkiem, by po ogłoszeniu upadłości zaspokoić swoich wierzycieli, to przypadek odmienny niż sytuacja instytucji, która nie może ogłosić upadłości z mocy prawa. Ustawa przewiduje szereg tego rodzaju podmiotów. Niektóre z nich są ściśle związane z państwem i zapewnieniem jego prawidłowego funkcjonowania – tak jest choćby w przypadku Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Do grupy tej zaliczają się również instytucje publiczne służące obywatelom, czyli uczelnie wyższe, publiczne samodzielne zakłady opieki zdrowotnej oraz inne instytucje i osoby prawne utworzone w ramach ustawy. Upadłość przedsiębiorcy nie dotyczy także osób prowadzących gospodarstwa rolne.

 

Partner: https://nwlegal.pl/

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!