Rozliczenia podatkowe dla firm

Każdy podatnik dokonuje raz w roku samopodsumowania podatkowego zwanego zeznaniem rocznym na potrzeby podatku dochodowego. Ten sam obowiązek obarcza też przedsiębiorców, bez względu na to czy płacą zaliczki i składają zeznania miesięczne bądź kwartalne. Oczywiście roczne zeznanie jest tak samo wnikliwie kontrolowane jak inne zeznania, a tym samym warto aby było skonstruowane należycie, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych problemów, z odsetkami karnymi i grzywnami włącznie.

 

Jednakże, najpierw przed rozpoczęciem działalności, można dokonać wyboru formy rozliczania (nie wszystkie są tak samo dostępne – zależy to od profilu działalności bądź przewidywanych obrotów). Jeżeli działalność gospodarczą będziemy realizować w formie spółki kapitałowej (z osobną podmiotowością prawną), wyboru nie mamy, gdyż płacimy CIT – podatek od osób prawnych. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółek osobowych (cywilna, jawna, komandytowa, partnerska) do dyspozycji są 4 formy rozliczania podatku PIT – od osób fizycznych.

 

  1. Opodatkowanie na zasadach ogólnych – stawką progresywną 18 i 32%

  2. Opodatkowanie podatkiem linowym 19%

  3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z podatkiem 20%,17%,8,5%,5,5%,3% od przychodów – w zależności od prowadzonej działalności

  4. Ryczałt na karcie podatkowej – o stawce podatkowej indywidualnej

W przypadku dwóch pierwszych typów rozliczania, podatek jest wyliczany od dochodu, czyli od przychodu pomniejszonego o koszty. Wartość sprzedanych towarów i usług jest sumowana podobnie jak wszystkie koszty. Różnica między tymi dwiema wartościami stanowi o wymiarze podatku. Progresywna stawka zakłada, że do dochodu 85528 zł stosuje się 18% stawkę a dochody przekraczające tą kwotę objęte są podatkiem 32 procentowym. Przy zadeklarowaniu podatku liniowego, zawsze zaś będzie to 19 procent, bez względu na obroty.

Ryczałtowe formy rozliczeń, zostały pomyślane dla określonych grup zawodowych, które przychód generują głównie z usług własnych i nieobciążonych w dużym stopniu kosztami. Podstawą wymiaru podatku są przychody a nie dochody. Stawka podatku będzie zależeć od rodzaju działalności. Wolne zawody (tłumacze, lekarze, prawnicy) rozliczają się stawką 20%, 17% obciąża np. wynajmy samochodów, 8,5% ma zastosowanie w działalności usługowej określonego rodzaju np. sprzedaż napojów alkoholowych, wytwórcy i budowlańcy korzystają z 5,5% stawki a prowadzący gastronomię 3%.

Karta podatkowa to jeszcze prostsza forma prowadzenia działalności – bez obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Skorzystać z niej mogą np. fryzjerzy bądź taksówkarze.

Limit kwotowy możliwości korzystania z ryczałtu to 150 000 euro rocznego przychodu.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!