Prawidłowa ewidencja ulg za innowacje

Przepisy podatkowe obowiązujące aktualnie w Polsce przewidują możliwość odliczenia połowy wydatków przeznaczonych na wdrażanie nowych technologii. Musimy jednak wiedzieć o warunkach jakie należy spełniać, aby móc dokonać takiego odliczenia. Jest to między innymi ujęcie w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych środków przeznaczonych na nabycie danej technologii.

Najlepszym rozwiązaniem jest uznanie pieniędzy wydanych na daną technologię za środki niematerialne i wprowadzenie ich do ewidencji podatkowej – nie rachunkowej. Należy również dobrze zastanowić się nad tymi najbardziej szczegółowymi kwestiami, bowiem to właśnie od nich zależy, czy całość zrobimy tutaj faktycznie dobrze. Przede wszystkim należy upewnić się co do tego, że spełniamy warunki określone w art. 18B ustawy o CIT. Do warunków tych należy uznanie tego typu nakładów za wartość niematerialną i prawną oraz wprowadzenie ich do ewidencji. Musimy również pamiętać o tym, że uznanie ich za wartość niematerialną i prawną powinno odbyć się w zgodzie z artykułem 16b ustawy o CIT. Nie możemy kierować się tutaj wyłącznie przepisami o rachunkowości, bowiem praktyka pokazuje, że te dwa pojęcia nie są ze sobą jednoznaczne. Za wartości niematerialne i prawne zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości uznajemy aktywa które nie mają wartości materialnej, które dana jednostka chce wykorzystać w celach związanych z prowadzoną przez siebie działalnością; okres ich wykorzystywania musi wynosić minimum 12 miesięcy. Wartości takie nie muszą należeć bezpośrednio do danej jednostki. Mogą one być użytkowane na zasadzie leasingu lub dzierżawy czy też innej, określonej w art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Ustawa opisuje 7 różnych warunków które potwierdzają, że dana jednostka ponosi konkretne korzyści lub ryzyko wynikające z użytkowania takich wartości. Bardzo ważnym zagadnieniem jest użytkowanie danej wartości na zasadzie prawa leasingowego. Oznacza to, że jednostka nie jest co prawda jej właścicielem, ale mimo wszystko może wprowadzić ją do ewidencji środków trwałych lub ewidencji wartości niematerialnych i prawnych, co daje również możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

Jeżeli jednak chcemy mówić o wartości niematerialnej w świetle przepisów podatkowych, to musi ona być własnością lub współwłasnością danej jednostki. Może to również być umowa leasingowa, ale trzeba wówczas spełnić kilka warunków związanych między innymi z czasem jej trwania. Na temat przepisów tych istnieje zresztą wiele kontrowersji, i niektórzy podatnicy od czasu do czasu odwołują się od decyzji Urzędu Skarbowego. Należy zatem śledzić wszystkie związane z tym informacje aby wiedzieć, jakie kroki najlepiej jest tutaj podejmować.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!