Podatek przy błędzie w akcie notarialnym

Jeśli sprzedajemy nieruchomość dopiero po pięciu latach od jej wcześniejszego nabycia to nie będziemy zobowiązani do tego, by płacić podatek. Jednak, gdy pojawia się jakaś wada aktu notarialnego może się okazać, że konieczne będzie spisanie drugiego aktu i wtedy obowiązującą będzie ta druga data.

Zawieranie umowy w formie aktu notarialnego, jest koniecznością przy niektórych czynnościach prawnych. Tak będzie również przy kupowaniu nieruchomości. Trzeba wtedy dobrze sprawdzić czy cała umowa jest dobrze spisana, czy dokumenty są podpisane. Jeśli takiego podpisu nie ma na oryginalne to również odpisy będą nieważne a tym samym cały akt dotknie wada nieważności. Za tym natomiast pójdą poważne konsekwencje podatkowe. Nie ma aktu więc nie było sprzedaży Taka sytuacja już się zdarzała. W momencie, gdy jeden podatnik kupił nieruchomość i po 6 latach chciał ją podzielić okazało się, że oryginalny akt był niepodpisany i tym samym był nieważny, a w księgach wieczystych na nowo pojawili się wcześniejsi właściciele. Zwolnienie podatkowe przy sprzedaży nieruchomości Jeśli chcemy to zmienić trzeba zawrzeć nową umowę sprzedaży, która będzie w formie aktu notarialnego i treścią będzie nawiązywać do poprzedniego aktu. Podatnik zdecydował się również wystąpić o interpretację do Izby Skarbowej, w której stwierdzał, że faktyczne nabycie nastąpiło już w 2002 roku, a więc pięcioletni termin już dawno minął. Izba Skarbowa nie patrzyła na to jednak w taki sam sposób i stwierdziła, że w tym przypadku podatnik jest zobowiązany do tego, by podatek uiścić. W przedstawionej w czerwcu interpretacji stwierdzono, że nabycie w 2002 roku nie ma żadnej wartości prawnej. Brak podpisów na akcie notarialnym prowadzi do tego nieważności, a co za tym idzie jest to akt nieważny i do transakcji nie doszło. Zauważono, że płacenie podatków gruntowych nie jest elementem, który może konstytuować prawo własności. Nie da się również nabyć nieruchomości przez samą zapłatę. Dlatego tak naprawdę w tym przypadku sprzedaży w 2002 roku w ogóle nie było a spełniła się ona dopiero w roku 2015. Jeśli podatnik chciał swoje działki sprzedaż bez konieczności płacenia podatku dochodowego musi czekać aż do stycznia 2021 roku.

Przedstawiona przez Izbę Skarbową interpretacja jest oczywiście niekorzystna dla podatnika, ale jej obalenie będzie szczególnie trudna, ponieważ obecnie przepisy zakładają, że brak podpisów notariusza zawsze prowadzi do nieważności aktu. Takie twierdzenia stawiają również prawnicy. Możemy także słyszeć interpretację ze strony ministerstwa sprawiedliwości, którego wiceminister stwierdził, że brak podpisów notariusza prowadzi do nieważności aktu notarialnego i nabycie nieruchomości w takim przypadku nie miało miejsca.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!