Jak działa i do czego służy kalkulator odsetkowy?

​Dla lepszego zrozumienia pojęcia kalkulatora odsetek należy objaśnić inne ważne definicje niezbędne do właściwego korzystania z tego narzędzia. Sam kalkulator jest sporym ułatwieniem w obliczaniu wysokości różnego rodzaju odsetek wynikających z zaciągniętego zobowiązania. Narzędzie najczęściej wykorzystywane jest przez biura rachunkowe, ale obecnie dostępne jest do ogólnego użytku w sieci np. pod adresem http://www.rasiras.com/odsetki.html.

Zobowiązania umowne wynikające z prawa cywilnego.

Zobowiązanie umowne dotyczy stosunku, jaki powstał na drodze cywilnoprawnej pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem. Uprawnia ono wierzyciela do żądania od dłużnika świadczenia, z kolei może to również odnosić się w drugą stronę do zobowiązania dłużnika do spełnienia świadczenia. Świadczenie w tym wypadku to określone i przyjęte zachowanie dłużnika, które zostało określone na mocy umowy. Zazwyczaj z punktu widzenia wierzyciela zobowiązanie obejmuje wierzytelność, z punktu widzenia dłużnika jest to dług. W polskim prawe zobowiązań uregulowano społeczne formy wymiany dóbr i usług o wartości majątkowej.

Zobowiązanie podatkowe.

Podatnik zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz państwa, gminy, województwa etc. podatku, w terminie oraz w miejscu wskazanym w przepisach stanowionych przez prawo podatkowe. Pojawia się tutaj pytanie, kiedy może powstać takie zobowiązanie? Może to nastąpić z dniem: „zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania lub z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania”. Wysokość zobowiązania podatkowego może zależeć od decyzji wydanej przez odpowiedni organ podatkowy. Następuje to, gdy taki organ stwierdzi, że podatnik mimo obowiązku nie zapłacił zobowiązania, nie złożył deklaracji podatkowej lub gdy wysokość zobowiązań przedstawiona w deklaracji jest niższa niż w rzeczywistości.

RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania.

Jest to kompletny koszt kredytu, który ponosi konsument wyrażony w wartości procentowej całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym. Jest to pewnego rodzaju zestandaryzowany miernik kosztu kredytu, który klient może wykorzystać do porównania ofert kredytowych w różnych bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowych oraz w innych instytucjach pożyczkowych. Oprócz oprocentowania RRSO uwzględnia pozostałe koszty kredytu tj. prowizje, opłaty, koszty usług dodatkowych niezbędnych przy uzyskiwaniu kredytu. RRSO prezentowany jest zawsze w jednym wyniku, dzięki czemu porównywanie ofert jest łatwe i zrozumiałe. Obliczanie RRSO odbywa się poprzez zastosowanie odpowiedniego wzoru, w którego skład wchodzi szereg odpowiednich parametrów, a uzyskany wynik prezentuje się w postaci procentów.

Oprocentowanie oferowane przez banki, czyli co obejmuje stopa procentowa?

Stopa procentowa jest to po prostu koszt kapitału. Tłumacząc to dokładniej, chodzi o cenę, która przysługuje właścicielowi kapitału, za udostępnienie go zainteresowanym na określony czas. Jest to zazwyczaj kwota od pożyczonej sumy wyliczana i prezentowana w procentach oraz mierzona w ujęciu rocznym. Stawki oprocentowania zawsze są podawane w skali roku.

Aktualna stopy procentowe wynoszą:

- dla zobowiązań gospodarczych obowiązująca od 2016-01-01 wynosi 7%.
- dla zobowiązań podatkowych obowiązująca od 2014-10-09 wynosi 8%. 

Jak działa kalkulator odsetkowy?

Kalkulator odsetkowy oblicza należne odsetki od zaległych zobowiązań. Może posłużyć się nim zarówno dłużnik, jak i wierzyciel. Narzędzie jest łatwe w obsłudze i składa się z kilku pól, w których wybiera się lub wpisuje odpowiednie parametry. Jeden z przykładowych kalkulatorów odsetkowych można znaleźć na stronie internetowej biura rachunkowego RAŚ&RAŚ pod adresem http://www.rasiras.com/odsetki.html.

Pierwszym krokiem jest wybranie odpowiedniego rodzaju zobowiązania. Podane są trzy warianty zobowiązań: umowne (wynikające z umowy pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem), podatkowe (dotyczące odprowadzanego podatku na rzecz Skarbu Państwa oraz obowiązkowych, rocznych zeznań podatkowych) i gospodarcze (odnoszące się do zobowiązań podjętych w ramach prowadzenia przedsiębiorstwa). W polu „oprocentowanie [%]” wpisuje się aktualną stopę procentową 7% lub 8%. Jej wysokość umieszczona jest w legendzie poniżej kalkulatora. Następnie podaje się termin płatności zobowiązania oraz dzień uregulowania zobowiązania (zazwyczaj jest to data przewidywana, planowana). W ostatnim polu należy podać kwotę zobowiązania. Po wprowadzeniu wszystkich wartości i po wciśnięciu przycisku „oblicz” zostanie obliczona kwota odsetek, wynikając a z podjętego zobowiązania. Ich wysokość zależy przede wszystkim od okresu zwłoki oraz całości kwoty zobowiązania.

Kalkulator odsetkowy to bardzo proste w obsłudze narzędzie, które pozwala samodzielnie sprawdzić wysokość odsetek od konkretnego zobowiązania.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!