Kim jest prokurator?

Prokurator jest funkcjonariuszem publicznym, który może być powoływany do służby w określonych pionach organów państwowych – ja sama nazwa wskazuje, jest to służba w prokuraturze. Do jego najważniejszych zadań należy czuwanie nad ściganiem przestępstw w kraju oraz dbanie o porządek publiczny. Istnieje kilka rodzajów prokuratorów - są one dokładnie określone w obowiązujących w Polsce przepisach. Pierwszym i najważniejszym z nich jest prokurator generalny, który odpowiada za kierowanie całą krajową prokuraturą; jest on zatem przełożonym wszystkich prokuratorów w kraju.

Oprócz tego istnieją prokuratorzy odpowiedzialni za kierowanie poszczególnymi jednostkami prokuratury na terenie Polski. Są to prokuratorzy Prokuratury Generalnej, prokuratorzy prokuratur apelacyjnych, prokuratorzy prokuratur okręgowych oraz prokuratorzy prokuratur rejonowych. Inną grupę stanowią prokuratorzy odpowiedzialni za działanie wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury: prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokuratorzy wojskowych prokuratur okręgowych oraz prokuratorzy wojskowych prokuratur garnizonowych. Jeszcze inna grupa to prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej działający w Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Istnieje szereg różnych wymogów jakie należy spełnić, aby móc pracować jako prokurator. Trzeba przede wszystkim posiadać obywatelstwo polskie i móc korzystać ze wszystkich praw obywatelskich oraz cywilnych; ustawa wymaga od nas posiadania nieskazitelnego charakteru. Konieczne jest również ukończenie studiów wyższych w Polsce i uzyskanie tytułu magistra; można również zdobyć wykształcenie na zagranicznej uczelni uznawanej w naszym kraju. Należy również potwierdzić, że nasz stan zdrowia pozwala nam na wykonywanie wszystkich obowiązków wynikających z pracy prokuratora. Istnieje dodatkowo wymóg dotyczący wieku – kandydat na prokuratora musi ukończyć 26 lat. Aby rozpocząć taką karierę należy złożyć wniosek o przystąpienie do stosownego egzaminu. Bardzo ważne jest także ukończenie aplikacji sędziowskiej lub prokuratorskiej – trwa ona 30 miesięcy i kończy się egzaminem, który musimy zdać z wynikiem pozytywnym.

Obowiązujące w Polsce przepisy opisują wiele różnych zadań, które spoczywają na barkach prokuratora. Jest to przede wszystkim postępowanie zgodne z treścią ślubowania składanego w momencie rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Należy unikać wszelkich rzeczy które mogłyby stanowić ujmę dla godności tej instytucji lub podważyć zaufanie społeczne co do jej bezstronności. Prokurator nie może również należeć do partii politycznej ani też brać udziału w działaniach jakiejkolwiek organizacji o takim charakterze. Ważnym obowiązkiem prokuratora jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, między innymi poprzez uczestnictwo w najróżniejszych kursach czy też zdobywanie wiedzy we własnym zakresie.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!