Zmiany w zakładaniu spółek z o.o. za złotówkę

Nowe przepisy o zakładaniu spółek przynoszą znaczące kwestie, które są związane ze spółkami jawnymi, komandytowymi oraz tymi z ograniczoną odpowiedzialnością. Nowa propozycja Ustawy o kodeksie spółek handlowych ma przynieść lepsze rozwiązania dotyczące samego prowadzenia działalności gospodarczej.

Podstawową kwestią zwartą w ustawie jest odstąpienie od obowiązku dotyczącego kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli jednak któryś ze wspólników będzie chciał wprowadzić taką informacje to wtedy wkład to wyniesie tylko 1 zł. To dużo mniejsza kwota od tej dzisiejszej, która wynosi minimum 5 tysięcy złotych. Kwota ta została zatwierdzona w 2008 roku oraz spowodowała podniesienie ilości zakładanych spółek z o.o. Obniżenie kosztów o prawie 100% powinno jeszcze bardziej zachęcić do założenia tego typu spółki.

 

Innym oferowanym benefitem dotyczącym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest określenie udziałów, które nie posiadają żadnego nominału. Takie rozwiązanie stanowi alternatywę dla klasycznego modelu kapitału zakładowego. Oprócz tego spowoduje to, że restrukturyzacja gospodarki finansowej stanie się nieco elastyczna i nie będzie wymagała dodatkowych inwestycji oraz czasochłonnych czynności, jakie są prowadzone. Do tego dochodzi również zdobycie inwestora, który pomoże obniżyć czas oraz koszty związane z kapitałem własnym.

 

Oprócz tego warto określić jak wygląda rejestracja internetowa spółki jawnej i komandytowej. Zmiany takie dotyczą również tego zagadnienia. Chodzi o ewentualne skorzystanie z dostępnych wzorów oraz ominięcia konieczności potwierdzenia wszystkich wymaganych dokumentów w postaci aktu notarialnego. Jest to dużym ułatwieniem, które pozwala zaoszczędzić na kosztach do nawet 10 tysięcy złotych. Wstępna analizy mówią nawet o 650 przedsiębiorstwach, które mogą stanowić konkretną ilość spółek z o.o. w przeciągu pierwszego roku. Dodatkowo nie będą musiały płacić kwoty notarialnej.


Jeśli chodzi o zdobywanie środków finansowych w celu otwarcia własnej działalności gospodarczej nowa ustawa również wprowadza określoną klauzurę, która dotyczy również tego zagadnienia. Zachętą do otwarcia spółki komandytowej oraz jawnej za pośrednictwem nowoczesnej elektronicznej metody ma być zmniejszenie kosztów sądowych związanych z rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wzorując się na ogólnodostępnych wnioskach dotyczących spółek komandytowych i jawnych można znaleźć w Internecie wiele rodzajów wzorów. Jeżeli chodzi o koszty zatwierdzenia takiego wniosku jest on dość precyzyjnie określony. W przypadku oświadczenia o rejestracji wniosku opłata opiewa na tą samą kwotę, jaka jest obecnie, czyli 250 zł. Wcześniej kwota ta wynosiła dużo więcej, ponieważ o 50% więcej, czyli 500 zł. Jeśli chodzi o każdą następną zmianę bądź aktualizację danych na podstawie wymaganej mowy to koszt wyniesie jedynie 50 zł. Obniżenie kosztów o tą jedną piątą to bardzo mało biorąc pod uwagę dużo niższą kwotę niż ta, która jest sprecyzowana na dzień dzisiejszy i wynosi 200zł. Dzięki temu firmy będą mogły zaoszczędzić nawet 10 tysięcy złotych miesięcznie. Firmy, które będą chciałby prowadzić taki rodzaj działalności mogą zasilić swój budżet finansowy na kwotę mniej więcej 1 mln złotych na rok. Celem obniżenia tego typu kosztów ma być wprowadzenie popularyzacji oraz zachęcenie do korzystania z nowoczesnego systemu teleinformatycznego, który stanowi niewątpliwie dużo lepszą formę oraz jak widać daje większe zalety począwszy od finansowych. Jest więc dużym udogodnieniem.

 

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!