Formy szkoleń bhp i kto jest z nich zwolniony.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad BHP w swojej firmie. Aby zapoznać pracowników z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, organizowane są szkolenia BHP prowadzone przez etatowego "behapowca" lub osobę wynajętą do przeprowadzenia takiego szkolenia w siedzibie naszej firmy.

Szkolenia BHP przeprowadza się zazwyczaj tuż po przyjęciu pracownika do naszej firmy. Zakres szkolenia zależny jest od wykonywanej pracy. Inaczej będzie wyglądało szkolenie dla osoby pracującej przy komputerze, a inaczej dla pracownika magazynu, w którym towary układane są na półkach, a do ich przemieszczania wykorzystywane są podnośniki elektryczne oraz drabiny. Na takim szkoleniu dowiemy się jak postępować w niebezpiecznych sytuacjach oraz otrzymamy wytyczne pracy w danym przedsiębiorstwie. Jest to bardzo ważne, gdyż w przypadku wypadku przez np. niezastosowanie się do zasad BHP możemy mieć problemy z uzyskaniem odszkodowania za odniesione urazy. W takiej sytuacji pracodawca nie ponosi winy za wypadek i często ZUS może stwarzać nam problemy z uzyskaniem świadczeń chorobowych.

Szkolenia w przypadku specyficznych zawodów mogą być powtarzane lub jeżeli zachodzą jakieś ważne zmiany w zasadach BHP, mogą być organizowane, aby uzupełnić oraz przypomnieć naszym pracownikom o niektórych ważnych sprawach. Wiele firm zatrudnia także etatowych pracowników BHP, którzy nadzorują przestrzeganie wszystkich zasad oraz kontrolują stan techniczny urządzeń, oraz konstrukcji wykorzystywanych do pracy.

Jeżeli wszyscy nasi pracownicy odpowiednio stosują się do zasad BHP, to ryzyko wystąpienia kontuzji lub wypadków w naszej firmie spada niemal do zera. Wszystko dzięki uniwersalnym zasadom, jakie należy przestrzegać i jakich należy się trzymać. Warto jest więc pilnować pracowników i zwracać ich uwagę na te uniwersalne i bardzo przydatne zasady, jakimi powinni się kierować w miejscu pracy.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!