Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością?

Jest wiele osób, które pragną założyć własną firmę – jest to prawdziwy symbol naszych czasów, że każdy chce sam sobie być panem i z jednej strony odpowiadać za swoją działalność, a z drugiej czerpać z niej zyski, zamiast jedynie być czyimś podwładnym. Oczywiście, bardzo się to chwali – często jednak na założenie własnej firmy decydują się ludzie, którzy nie wiedzą jakie działania powinni podjąć, by wszystko doszło do skutku i było zgodne z prawem. Osoby, które nie orientują się we wszystkich niuansach prawnych bardzo łatwo jest oszukać – aby zatem nie zrobić żadnej pomyłki, należy nieco zapoznać się z tematem. Jeśli podjęliśmy decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jakie działania musimy podjąć, aby rzeczywiście ją założyć? Już sam wybór nie jest łatwy, ponieważ niektórzy doradzają innym założenie zwykłej działalności gospodarczej, zamiast spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rzeczywiście, pod niektórymi względami jest to znacznie korzystniejsze, ale początkowe korzyści posiadają również jeden, wielki minus. Jest nim brak możliwości współpracy z innymi – jako wspólnikami. Kto założy jednoosobową działalność gospodarczą, a chciałby posiadać wspólników, musi zmienić formę prawną firmy na właśnie spółkę cywilną. Właśnie dlatego niektórzy już zawczasu postanawiają założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – i dzielić się ową odpowiedzialnością ze wspólnikami, zamiast samodzielnie odpowiadać za wszystkie podejmowane przez firmę zobowiązania. Czasem w ten sposób można uniknąć kary – rzeczywistej odpowiedzialności. Właśnie stąd nazwa całej tej formy prawnej. Kto jednak nie ma już żadnego dylematu i postanowił założyć właśnie taką działalność, zapewne zastanawia się od czego zacząć. Czy jest to trudne, a procedury długie? Najważniejsze jest dopełnienie wszystkich formalności. Najlepiej złożyć wniosek online – wówczas procedura rejestracji jest znacznie krótsza, niż w przypadku złożenia tradycyjnego wniosku. Można w ten sposób skrócić poświęcony na założenie firmy czas z miesiąca do nawet kilku dni. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać założona przez jedną, albo więcej osób, w każdym prawnie dopuszczonym celu. Jej założycielami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby. Najpierw należy sporządzić stosowną umowę – musi być ona sporządzona w formie aktu notarialnego. Minimalny kapitał zakładowy, jaki musi posiadać spółka to 5 tysięcy złotych – należy o tym pamiętać. Umowa powinna być skonstruowana z wielką pieczołowitością – mogą się w niej znaleźć jakieś dodatkowe zastrzeżenia, na przykład związane ze szczególnymi korzyściami lub obowiązkami, jakie jeden ze wspólników będzie posiadał. Umowa musi zostać podpisana przez wszystkich wspólników. Konieczne jest przy tym złożenie owych podpisów w obecności notariusza. Gdy już owe czynności zostaną dopełnione, pozostaje jedynie rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – o czym wspomniano wcześniej.

Zgłoszenie Spółki do rejestru następuje na formularzu rejestracyjnym w terminie nie dłuższym niż sześć miesięcy od jej zawiązania. Jeśli się tak nie stanie, spółka ulega rozwiązaniu. Należy o tym pamiętać, ponieważ wówczas umowa staje się nieważna i wszystko trzeba zaczynać od początku. Niebagatelną rolę odgrywa również fakt, że razem z formularzem rejestracyjnym należy złożyć wniosek o nadanie spółce numeru NIP oraz REGON, które następnie zostają przesłane odpowiednio do Urzędu Skarbowego i Urzędu Statystycznego.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!