Zmiany dotyczące wstepnych badań lekarskich pracowników

Niewielu pewnie wie, ale od 1 kwietnia 2015 roku w życie weszły pewne zmiany, dotyczące wstępnych badań lekarskich pracowników.

Zmiany te dotyczą tego, że teraz ważność orzeczeń lekarskich może być zachowana przez nowego pracodawcę. Zmiany te mają przede wszystkim przynieść ogromne korzyści finansowe przedsiębiorcom, ponieważ szacuje się je aż na około 170 milionów złotych w skali roku. Wedle nowych zmian jak więc widać wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają już osoby przyjmowane po raz kolejny u tego samego pracodawcy, na takie samo stanowisko co kiedyś, lub na takie, o niezmienionych warunkach pracy. Niestety jednak kolejna umowa o pracę musi być zawarta w ciągu 30 dni od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia wcześniejszej umowy. W przeciwnym wypadku mimo wszystko badania będą musiały zostać przeprowadzone po raz kolejny. Okazuje się jednak, że zwolnienie z badań lekarskich mogą uzyskać także osoby, które zostaną przyjęte przez zupełnie innego pracodawcę, także w ciągu 30 dni od zakończenia poprzedniej umowy, jeżeli przedstawią one aktualne orzeczenie lekarskie, przedstawiające, iż osoba ta jest zdolna do pracy w określonych warunkach, występujących oczywiście na nowym, podejmowanym dopiero stanowisku pracy. Podczas takiego zwolnienia u nowego pracodawcy jednak konieczne jest bardzo często porównanie warunków pracy w poprzednim miejscu zatrudnienia oraz tych w nowym miejscu pracy. Zmiany sięgnęły jednak dalej, niż to, co zostało już wymienione. Dotyczą one również tego, iż każdy pracownik będzie otrzymywał od swojego pracodawcy dodatkowy egzemplarz skierowania na badania profilaktyczne, który później będzie mógł z orzeczeniem lekarskim zanieść nowemu pracodawcy i w tej sposób zapewnić mu swobodę w kierowaniu potencjalnego nowego pracownika na badania lekarskie ponownie. Ma to niezwykle duże znaczenie w kontekście oszczędzania kolejnej papierkowej roboty, dociekania pewnych rzeczy i tak dalej, które to do niedawna jeszcze, bo do kwietnia bieżącego roku niejednokrotnie były zmorą współczesnych przedsiębiorców. Oczywiście zwolnieniu z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich nie otrzymają osoby przyjmowane na wszelkiego rodzaju stanowiska niebezpieczne, które grożą częstszym wypadkom czy jakiemukolwiek narażeniu zdrowia lub życia. Jeżeli dana praca, wykonywana nawet przez niezwykle krótki okres czasu, może spowodować pogorszenie stanu zdrowia, trzeba będzie badania te wykonać ponownie, aby mieć pewność, że nie występują żadne przeciwwskazania względem zatrudnienia tejże osoby na określone stanowisko. W takich przypadkach niezwykle ważne jest także regularne wykonywanie odpowiednich badań, ponieważ jak pokazują lata praktyki i obserwacji, mogą one zadecydować o życiu i zdrowiu tejże osoby.

Jest to więc element nazbyt ważny, aby ktokolwiek zdecydował się go w jakikolwiek sposób pominąć, ponieważ wiązałoby się to ze sporym ryzykiem, którego nikt zapewne nie chciałby podejmować. Nowe przepisy z tych powodów właśnie dotyczą tylko orzeczeń lekarskich, na podstawie których określony został brak przeciwwskazań do wykonywania pracy w określonym zawodzie i miejscu. Oczywiście, zmiany te dosięgają tylko orzeczeń wydanych już po ich wprowadzeniu, czyli po 1 kwietnia 2015 roku. Niestety więc orzeczenia wydane w okresie poprzedzającym wprowadzenie zmian nie mają możliwości zostania zachowanymi i nawet podczas podejmowania pracy u tego samego pracodawcy, na tym samym stanowisku, badania lekarskie trzeba będzie niestety powtórzyć.

Zobacz również

Kontakt

Tel: 802 541 789

E-mail: kontakt@obywateliprawo.pl

ul. Piłsudskiego 67, Wrocław

Jesteśmy miłośnikami księgowości i biznesu. Z każdym dniem pogłębiamy swoją wiedzę i rozwijamy się poprzez poznawanie kolejnych zagadnień z tych dziedzin. Zapraszamy do kontaktu!